Unelte utilizator

Unelte site


teme-2020:tema-1

Tema 1: ATP Cup

Obiective

 1. Înțelegerea conceptului de funcționare și implementarea structurilor de date (liste, stive, cozi și arbori binari de căutare)
 2. Operarea cu structurile de date
 3. Implementarea funcționalităților practice care să folosească conceptele menționate anterior

Informații

 1. Deadline hard, 12 aprilie ora 23:59 (termen limită - nu se obţin puncte pe soluţiile trimise mai târziu)
 2. Încărcarea temelor se face pe platforma vmchecker (folosiți credențialele de pe http://acs.curs.pub.ro)
 3. Checker-ul offline îl puteţi descărca de la adresa
 4. Puteţi cere ajutor oricând la email

Descriere

În cadrul Turneului Internațional de Tenis ATP Cup, fiecare stat participant are un lot de jucători. Acest lot urmează să-și reprezinte țara într-o succesiune de meciuri jucate contra membrilor celorlalte loturi. Se dorește realizarea unei soluții software care să automatizeze desfășurarea turneului.

Input

Prima linie a fișierului date.in va conține un număr natural, reprezentând numărul țărilor participante. În continuare, pentru fiecare țară participantă se vor găsi următoarele date:

 • Un număr natural, reprezentând numărul de jucători al lotului, pe o linie;
 • Numele țării, pe următoarea linie;
 • Numele, prenumele și scorul personal al unui jucător, pe câte o linie pentru fiecare jucător în parte;

Cerințe

 • Fișierul cerinte.in va conține pe prima linie 5 cifre (0 sau 1) separate printr-un spațiu. Fiecare cifră corespunde fiecărei cerințe, iar valoarea ei hotărăște dacă fișierul rezultate.out va conține ieșirea cerinței respective.
 • Exemplu: “1 1 1 0 0”. Se vor rezolva doar cerințele 1, 2 și 3, deoarece cifrele corespunzătoare lor sunt “1”, cifrele corespunzătoare cerințelor 4 și 5 sunt “0”.
 • În cazul în care a 5-a cifră este “1”, adică cerința 5 trebuie rezolvată, pe următoarele două linii ale fișierului se vor găsi numele, prenumele și scorul personal după terminarea turneului a doi jucători. Acestea reprezintă datele de intrare pentru cerința 5 (detalii mai jos).
 • Exemplu:

1 1 1 1 1

 Haas Tommy 56
 Federer Roger 87

- Se vor rezolva toate cerințele, iar datele de intrare pentru cerința 5 sunt “Haas Tommy 56” și “Federer Roger 87”.

 • 1. Se va crea o listă dublu înlănțuită, circulară, cu santinelă, pentru stocarea țărilor participante. Țările se vor adăuga întotdeauna la finalul listei. (Nu la începutul acesteia). Cine nu respectă structura respectivă va primi 0p
 • 2. Din lista anterior creată se vor elimina țări, până când numărul lor devine cea mai mare putere a lui 2 posibilă (exemplu: Dacă există 63 de țări, se vor elimina până când numărul lor ajunge la 32 = 2 la puterea a 5-a). Eliminarea țărilor se face după următorul criteriu:
Se elimină țara al cărei scor inițial este minim. Scorul inițial este reprezentat de media aritmetică a scorurilor personale ale jucătorilor din lotul țării respective. După eliminarea unei țări, procedeul se reia pornind de la santinela listei circulare. În cazul în care, pentru ultima eliminare din listă, există mai multe țări cu același scor inițial minim, este eliminată prima țară cu scorul inițial minim găsită în parcurgerea listei pornind de la santinelă.
 • Scorul inițial al unei țări, reprezentat de media aritmetică a scorurilor personale ale jucătorilor din lotul țării respective, este relevant DOAR în cadrul acestei cerințe. Acesta NU se adaugă la scorul global al țării respective. Practic, acest scor NU se va mai folosi în rezolvarea ulterioară a cerințelor.
 • A nu se confunda cu scorul local sau scorul global al unei țări (aflăm în cadrul următoarei cerințe despre aceste scoruri) pe parcursul turneului!!! Toate țările vor începe cu un scor global egal cu 0.
 • 3. Se vor implementa următoarele structuri de date și se vor realiza următoarele procedee asupra lor pentru buna desfășurare a turneului:
  • Se va crea o stivă în care se vor adaugă toate țările rămase în turneu, pornind de la santinelă.
  • Se vor scoate din stivă succesiv câte 2 țări, între care urmează să fie jucate meciurile. Procedeul se repetă până când stiva este goală.
   <note important>Scorul local reprezintă scorul acumulat de fiecare țară pe parcursul meciurilor dintre jucători (până când coada meciurilor se golește).</note>
 • Pentru fiecare pereche de țări extrasă din stiva se va crea o coadă în care se vor pune meciurile dintre jucători.
 • Fiecare jucător din lotul primei țări va juca cu fiecare jucător din lotul celei de-a doua țări, în următoarea ordine: primul jucător din lotul primei țări se confruntă, pe rând, cu toți jucătorii din cel de-al doilea lot, al doilea jucător din lotul primei țări cu toți jucătorii din cel de-al doilea, etc.
 • Jucătorul cu scorul personal mai mare câștigă. Acestuia i se adaugă 5 puncte la scorul personal, iar țara pentru care joacă primește 3 puncte la scorul local.
 • În cazul în care cei doi jucători au scoruri personale egale, se consideră egalitate. Fiecărui jucător i se adaugă câte 2 puncte la scorul personal, iar fiecare țară primește câte 1 punct la scorul local.
Observație: Scorul global reprezintă scorul acumulat de fiecare țară pe parcursul întregului turneu, după toate etapele acestuia. Fiecare țară va începe turneul cu scorul global 0.
 • Coada meciurilor dintre două țări s-a golit. Confruntarea dintre cele două s-a terminat. Urmează verificarea scorurilor locale ale celor două țări. Celor doua țări li se adaugă scorul local, acumulat pe parcursul meciurilor dintre jucători, la scorul global, dar câștigătoare este doar țara cu scorul local mai mare.
 • În cazul egalității dintre scorurile locale ale celor două țări, este considerată câștigătoare țara în lotul căreia se află jucătorul cu cel mai mare scor personal (dintre scorurile personale ale jucătorilor celor două țări). În cazul în care există egalitate și între cele două scoruri personale ale celor mai buni jucători, declarați câștigătoare prima țară care este scoasă din stivă.
 • Se va crea o stivă WINNER, în care se vor adăuga țările câștigătoare în urma meciurilor.
 • Când stiva inițială devine goală, putem considera încheiată această etapă a turneului. Se vor scoate țările din stiva WINNER și se vor adăuga pe rând în stiva inițială. Se vor repeta procedeele anterioare pentru fiecare etapă a turneului, cu alte cuvinte până când în stiva WINNER va rămâne, în final, o singură țară câștigătoare.
 • 4. Se va crea un BST – arbore binar de căutare, în care se vor afla jucătorii ultimelor 4 țări rămase în turneu, în funcție de scorul personal obținut o dată cu terminarea ultimei etape a turneului.
 • În cazul în care unul dintre jucători are același scor personal cu unul deja existent în arbore, va fi adăugat jucătorul al cărui nume este mai mic din punct de vedere lexicografic. (Este comparat intai numele de familie, in cazul egalitatii urmand sa fie comparat prenumele jucatorilor.)
 • 5. În fișierul cerinte.in, așa cum a fost prezentat anterior, se vor găsi numele și prenumele a 2 jucători. Se cere numărarea jucătorilor care se află între aceștia în BST (cei 2 jucători nu se includ). Mai explicit, se cere numărul jucătorilor care au scorul personal inclus între cele două scoruri personale.
Observație: Dacă un jucător din cei doi primiți ca input nu se găsește în BST, se va afișa un mesaj corespunzător. De asemenea, se garantează faptul că cel puțin un jucător se găsește în BST.

Punctaje și Detalii Tehnice

Punctaje:

Tema are un total de 150 puncte. Verificarea temei se face prin 15 teste. Fiecărei cerințe îi corespund 3 teste. Punctajele cerințelor sunt împărțite, în funcție de complexitate, în modul următor:

 • Cerința 1 – 30 puncte (10 puncte / test)
 • Cerința 2 – 15 puncte (5 puncte / test)
 • Cerința 3 – 45 puncte (15 puncte / test)
 • Cerința 4 – 30 puncte (10 puncte / test)
 • Cerința 5 – 15 puncte (5 puncte / test)

Total: 135 puncte Restul de 15 puncte corespund fișierului README în care va fi descrisă soluția, Coding Style-ului și comentariilor din cod, după cum urmează:

 • Fișier README – 10 puncte
 • Coding Style + Comentarii – 5 puncte

Detalii Tehnice

 • Rezultatele obținute în urma executări cerințelor din fișierul cerinte.in vor fi scrise în fișierul rezultate.out
 • Pentru cerințele 1 și 2 este suficientă scrierea în fișierul de rezultate a numelor echipelor și a punctajelor acestora, în ordinea din lista creată, pe câte o linie separată.
 • Pentru cerința 3 se va scrie în fișier la fiecare rundă conținutul cozii de meciuri alături de conținutul stivei de învingători.
 • Pentru cerința 4 se dorește afișarea BST-ului în ordinea descrescătoare a scorului personal. Adică afișarea clasamentului în ordine descrescătoare.
 • Pentru cerința 5 se dorește afișarea numărului jucătorilor care au scorul inclus între cele două scoruri personale.
 • Structurile de date necesare trebuie deduse astfel încât sa respecte normele de bună implementare Ex: un jucător are nume, prenume, scor - prin urmare se va folosi un tip de date care să caracterizeze această entitate:(Același lucru trebuie făcut și pentru alte tipuri de date necesare realizării aplicației.)
//Structura pentru jucator:
typedef struct Player { 
  char *last_name;
  char *first_name;
  int score;
} Player;
 
//Structura pentru tara:
typedef struct Country {
  char *name;
  int nr_players;
  int global_score;
  Player *players;
} Country;

Output

Afișarea se va face în fișierul date.out:

 • Pentru cerințele 1 și 2 se vor afișa numele țărilor aflate în lista circulară, începând de la santinelă, după eliminarea efectuată la cerința 2.

(Exemplu: “Romania”)

 • Pentru cerința 3 se vor afișa la fiecare etapă:
  1. Numărul etapei.

(Exemplu: “=== Etapa 4 ===”)

 1. Partidele dintre perechile de două țări extrase succesiv din stiva inițială. Pe lângă numele celor două țări, vor fi afișate și scorurile globale de până în momentul respectiv pentru acestea.

(Exemplu: “Brazilia 12 —– Franta 22”)

 1. Coada cu meciurile dintre jucătorii țărilor extrase succesiv din stiva inițială. Pentru fiecare meci se vor afișa numele, prenumele și scorul fiecăruia dintre cei doi jucători, separate printr-un spațiu. Între cei doi jucători se va afișa un “vs”.

(Exemplu: “Haas Tommy 36 vs Tecau Horia 35”)

 1. Țările, împreună cu scorul lor global de la acel moment, aflate în stiva WINNER după fiecare etapă.

(Exemplu: “Spania — 21”)

 • Pentru cerința 4 se vor afișa numele, prenumele și scorul personal al jucătorilor aflați în BST (pe câte o linie fiecare, separate printr-un spațiu) în ordine descrescătoare după scorul personal al acestora (fără a folosi vreun vector intermediar sau algoritm de sortare), adaptați o metodă de parcurgere a arborilor din cele cunoscute.
 • Pentru cerința 5 se va afișa numărul jucătorilor aflați între cei 2 jucători primiți ca input. În cazul în care, unul dintre jucători nu se afla în BST, se va afișa mesajul: “Nume_Jucator Prenume_Jucator nu poate fi identificat!\n”.

(Exemplu: “Hanescu Victor nu poate fi identificat!\n”)

Exemplu

Fișierele folosite de checker arată astfel:

cerinte.in
1 1 1 1 1
Cecchinato Marco 82
Federer Roger 98
Obiectivele se vor realiza în funcție de cum apar în fișierul cu cerințe cerinte.in (Spre exemplu dacă fișierul cerinte.in conține 1 0 0 0 0 înseamnă ca se dorește doar realizarea cerinței 1. Se vor folosi ca valori de intrare datele din fișierul date.in)
date.in
34        // numarul de echipe din fisier
3         // numarul de jucatori 
Elvetia      //numele echipei
Rosset Marc 23  //numele prenumele si punctajul jucatorului 1
Federer Roger 38
Chiudinelli Marco 28 
3
Lituania
Berankis Ricardas 20
Babelis Tadas 24
Julius Tverijonas 18
3
China
Xin Gao 25
Zhe Li 20
Ze Zhang 18
3
Franta
Serra Florent 21
Monfils Gael 25
Pouille Lucas 34
3
Spania
Ferrer David 29
Nadal Rafael 36
Montanes Albert 22
3
Georgia
Metreveli Aleksandre 28
Basilashvili Nikoloz 20
Tsidavze George 29
3
Letonia
Gulbis Ernests 28
Lejnieks Karlis 30
Pavlovs Deniss 25
3
Romania
Hanescu Victor 31
Tecau Horia 33
Cruciat Adrian 23
3
Estonia
Zopp Jurgen 28
Tamm Kristjan 31
Ivanov Vladimir 21
3
Germania
Haas Tommy 31
Kiefer Nicolas 26
Becker Boris 28
3
Rusia
Andreev Igor 24
Davidenko Nikolai 30
Safin Marat 28
3
Croatia	
Ancic Mario 19
Ljubicic Ivan 22
Cilic Marin 22
3
Suedia
Borg Bjorn 21
Edberg Stefan 24
Lindstedt Robert 18
3
Australia
Perry Todd 21
Rafter Patrick 26
Hanley Paul 21
3
Brazilia
Kuerten Gustavo 24
Melo Marcelo 19
Bellucci Thomaz 25
3
Serbia
Dokovic Novak 31
Zimonjic Nenad 29
Troicki Victor 23
3
Belgia
Malisse Xavier 23
Bemelmans Ruben 20
Darcis Steve 27
3
Argentina
Coria Guillermo 22
Acasuso Jose 29
Mayer Leonardo 27
3
Japonia
Taro Daniel 25
Nishikori Kei 30
Tatsuma Ito 22
3
Chile
Gonzalez Fernando 26
Rios Marcelo 30
Massu Nicolas 19
3
Polonia
Kubot Lukasz 24
Fibak Wojtek 23
Tloczynski Ignacy 34
3
Canada
Pospisil Vasek 23
Raonic Milos 22
Nestor Daniel 17
3
Uruguai
Cuevas Martin 19
Cuevas Pablo 27
Behar Ariel 25
3
Pakistan
Khan Aqeel 17
Meer Saeed 25
Rahim Haroon 22
3
Danemarca
Nielsen Kurt 27
Carlsen Kenneth 20
Ulrich Lars 30
3
Norvegia
Durasovic Viktor 22
Ruud Casper 26
Langaard Conrad 20
3
Irlanda
McGee James 25
Sorensen Louk 28
Cluskey James 23
3
Turcia
Ilhan Marsel 27
Celikbilek Altug 20
Ilkel Cem 28
3
Cipru
Baghdatis Marcos 19
Chrysochos Petros 30
Pervolarakis Michail 28
3
Italia
Fognini Fabio 29
Cecchinato Marco 25
Berrettini Matteo 30
3
Grecia
Tsitsipas Stefanos 20
Jakupovic Alexandros 19
Economidis Konstantinos 25
3
India
Paes Leander 23
Bhambri Yuki 26
Nagal Sumit 22
3
Slovacia
Klizan Martin 30
Beck Karol 25
Mecir Miloslav 22
3
Bulgaria
Dimitrov Grigor 19
Kuzmanov Dimitar 30
Lazarov Alexander 27
În cazul în care un jucător are 2 prenume - acestea sunt scrise cu cratimă - și reprezintă un singur șir de caractere.
rezultate.out
Elvetia
China
Franta
Spania
Georgia
Letonia
Romania
Estonia
Germania
Rusia
Croatia
Suedia
Australia
Brazilia
Serbia
Belgia
Argentina
Japonia
Chile
Polonia
Uruguai
Pakistan
Danemarca
Norvegia
Irlanda
Turcia
Cipru
Italia
Grecia
India
Slovacia
Bulgaria
 
====== ETAPA 1 ======
 
Bulgaria 0 ----- Slovacia 0
Dimitrov Grigor 19 vs Klizan Martin 30
Dimitrov Grigor 19 vs Beck Karol 25
Dimitrov Grigor 19 vs Mecir Miloslav 22
Kuzmanov Dimitar 30 vs Klizan Martin 35
Kuzmanov Dimitar 30 vs Beck Karol 30
Kuzmanov Dimitar 32 vs Mecir Miloslav 27
Lazarov Alexander 27 vs Klizan Martin 40
Lazarov Alexander 27 vs Beck Karol 32
Lazarov Alexander 27 vs Mecir Miloslav 27
 
India 0 ----- Grecia 0
Paes Leander 23 vs Tsitsipas Stefanos 20
Paes Leander 28 vs Jakupovic Alexandros 19
Paes Leander 33 vs Economidis Konstantinos 25
Bhambri Yuki 26 vs Tsitsipas Stefanos 20
Bhambri Yuki 31 vs Jakupovic Alexandros 19
Bhambri Yuki 36 vs Economidis Konstantinos 25
Nagal Sumit 22 vs Tsitsipas Stefanos 20
Nagal Sumit 27 vs Jakupovic Alexandros 19
Nagal Sumit 32 vs Economidis Konstantinos 25
 
Italia 0 ----- Cipru 0
Fognini Fabio 29 vs Baghdatis Marcos 19
Fognini Fabio 34 vs Chrysochos Petros 30
Fognini Fabio 39 vs Pervolarakis Michail 28
Cecchinato Marco 25 vs Baghdatis Marcos 19
Cecchinato Marco 30 vs Chrysochos Petros 30
Cecchinato Marco 32 vs Pervolarakis Michail 28
Berrettini Matteo 30 vs Baghdatis Marcos 19
Berrettini Matteo 35 vs Chrysochos Petros 32
Berrettini Matteo 40 vs Pervolarakis Michail 28
 
Turcia 0 ----- Irlanda 0
Ilhan Marsel 27 vs McGee James 25
Ilhan Marsel 32 vs Sorensen Louk 28
Ilhan Marsel 37 vs Cluskey James 23
Celikbilek Altug 20 vs McGee James 25
Celikbilek Altug 20 vs Sorensen Louk 28
Celikbilek Altug 20 vs Cluskey James 23
Ilkel Cem 28 vs McGee James 30
Ilkel Cem 28 vs Sorensen Louk 33
Ilkel Cem 28 vs Cluskey James 28
 
Norvegia 0 ----- Danemarca 0
Durasovic Viktor 22 vs Nielsen Kurt 27
Durasovic Viktor 22 vs Carlsen Kenneth 20
Durasovic Viktor 27 vs Ulrich Lars 30
Ruud Casper 26 vs Nielsen Kurt 32
Ruud Casper 26 vs Carlsen Kenneth 20
Ruud Casper 31 vs Ulrich Lars 35
Langaard Conrad 20 vs Nielsen Kurt 37
Langaard Conrad 20 vs Carlsen Kenneth 20
Langaard Conrad 22 vs Ulrich Lars 40
 
Pakistan 0 ----- Uruguai 0
Khan Aqeel 17 vs Cuevas Martin 19
Khan Aqeel 17 vs Cuevas Pablo 27
Khan Aqeel 17 vs Behar Ariel 25
Meer Saeed 25 vs Cuevas Martin 24
Meer Saeed 30 vs Cuevas Pablo 32
Meer Saeed 30 vs Behar Ariel 30
Rahim Haroon 22 vs Cuevas Martin 24
Rahim Haroon 22 vs Cuevas Pablo 37
Rahim Haroon 22 vs Behar Ariel 32
 
Polonia 0 ----- Chile 0
Kubot Lukasz 24 vs Gonzalez Fernando 26
Kubot Lukasz 24 vs Rios Marcelo 30
Kubot Lukasz 24 vs Massu Nicolas 19
Fibak Wojtek 23 vs Gonzalez Fernando 31
Fibak Wojtek 23 vs Rios Marcelo 35
Fibak Wojtek 23 vs Massu Nicolas 19
Tloczynski Ignacy 34 vs Gonzalez Fernando 36
Tloczynski Ignacy 34 vs Rios Marcelo 40
Tloczynski Ignacy 34 vs Massu Nicolas 19
 
Japonia 0 ----- Argentina 0
Taro Daniel 25 vs Coria Guillermo 22
Taro Daniel 30 vs Acasuso Jose 29
Taro Daniel 35 vs Mayer Leonardo 27
Nishikori Kei 30 vs Coria Guillermo 22
Nishikori Kei 35 vs Acasuso Jose 29
Nishikori Kei 40 vs Mayer Leonardo 27
Tatsuma Ito 22 vs Coria Guillermo 22
Tatsuma Ito 24 vs Acasuso Jose 29
Tatsuma Ito 24 vs Mayer Leonardo 27
 
Belgia 0 ----- Serbia 0
Malisse Xavier 23 vs Dokovic Novak 31
Malisse Xavier 23 vs Zimonjic Nenad 29
Malisse Xavier 23 vs Troicki Victor 23
Bemelmans Ruben 20 vs Dokovic Novak 36
Bemelmans Ruben 20 vs Zimonjic Nenad 34
Bemelmans Ruben 20 vs Troicki Victor 25
Darcis Steve 27 vs Dokovic Novak 41
Darcis Steve 27 vs Zimonjic Nenad 39
Darcis Steve 27 vs Troicki Victor 30
 
Brazilia 0 ----- Australia 0
Kuerten Gustavo 24 vs Perry Todd 21
Kuerten Gustavo 29 vs Rafter Patrick 26
Kuerten Gustavo 34 vs Hanley Paul 21
Melo Marcelo 19 vs Perry Todd 21
Melo Marcelo 19 vs Rafter Patrick 26
Melo Marcelo 19 vs Hanley Paul 21
Bellucci Thomaz 25 vs Perry Todd 26
Bellucci Thomaz 25 vs Rafter Patrick 31
Bellucci Thomaz 25 vs Hanley Paul 26
 
Suedia 0 ----- Croatia 0
Borg Bjorn 21 vs Ancic Mario 19
Borg Bjorn 26 vs Ljubicic Ivan 22
Borg Bjorn 31 vs Cilic Marin 22
Edberg Stefan 24 vs Ancic Mario 19
Edberg Stefan 29 vs Ljubicic Ivan 22
Edberg Stefan 34 vs Cilic Marin 22
Lindstedt Robert 18 vs Ancic Mario 19
Lindstedt Robert 18 vs Ljubicic Ivan 22
Lindstedt Robert 18 vs Cilic Marin 22
 
Rusia 0 ----- Germania 0
Andreev Igor 24 vs Haas Tommy 31
Andreev Igor 24 vs Kiefer Nicolas 26
Andreev Igor 24 vs Becker Boris 28
Davidenko Nikolai 30 vs Haas Tommy 36
Davidenko Nikolai 30 vs Kiefer Nicolas 31
Davidenko Nikolai 30 vs Becker Boris 33
Safin Marat 28 vs Haas Tommy 41
Safin Marat 28 vs Kiefer Nicolas 36
Safin Marat 28 vs Becker Boris 38
 
Estonia 0 ----- Romania 0
Zopp Jurgen 28 vs Hanescu Victor 31
Zopp Jurgen 28 vs Tecau Horia 33
Zopp Jurgen 28 vs Cruciat Adrian 23
Tamm Kristjan 31 vs Hanescu Victor 36
Tamm Kristjan 31 vs Tecau Horia 38
Tamm Kristjan 31 vs Cruciat Adrian 23
Ivanov Vladimir 21 vs Hanescu Victor 41
Ivanov Vladimir 21 vs Tecau Horia 43
Ivanov Vladimir 21 vs Cruciat Adrian 23
 
Letonia 0 ----- Georgia 0
Gulbis Ernests 28 vs Metreveli Aleksandre 28
Gulbis Ernests 30 vs Basilashvili Nikoloz 20
Gulbis Ernests 35 vs Tsidavze George 29
Lejnieks Karlis 30 vs Metreveli Aleksandre 30
Lejnieks Karlis 32 vs Basilashvili Nikoloz 20
Lejnieks Karlis 37 vs Tsidavze George 29
Pavlovs Deniss 25 vs Metreveli Aleksandre 32
Pavlovs Deniss 25 vs Basilashvili Nikoloz 20
Pavlovs Deniss 30 vs Tsidavze George 29
 
Spania 0 ----- Franta 0
Ferrer David 29 vs Serra Florent 21
Ferrer David 34 vs Monfils Gael 25
Ferrer David 39 vs Pouille Lucas 34
Nadal Rafael 36 vs Serra Florent 21
Nadal Rafael 41 vs Monfils Gael 25
Nadal Rafael 46 vs Pouille Lucas 34
Montanes Albert 22 vs Serra Florent 21
Montanes Albert 27 vs Monfils Gael 25
Montanes Albert 32 vs Pouille Lucas 34
 
China 0 ----- Elvetia 0
Xin Gao 25 vs Rosset Marc 23
Xin Gao 30 vs Federer Roger 38
Xin Gao 30 vs Chiudinelli Marco 28
Zhe Li 20 vs Rosset Marc 23
Zhe Li 20 vs Federer Roger 43
Zhe Li 20 vs Chiudinelli Marco 28
Ze Zhang 18 vs Rosset Marc 28
Ze Zhang 18 vs Federer Roger 48
Ze Zhang 18 vs Chiudinelli Marco 33
 
=== WINNER ===
Elvetia --- 21
Spania --- 24
Letonia --- 20
Romania --- 21
Germania --- 27
Suedia --- 18
Australia --- 18
Serbia --- 25
Japonia --- 19
Chile --- 18
Uruguai --- 22
Danemarca --- 19
Irlanda --- 16
Italia --- 25
India --- 27
Slovacia --- 20
 
====== ETAPA 2 ======
 
Slovacia 20 ----- India 27
Klizan Martin 45 vs Paes Leander 38
Klizan Martin 50 vs Bhambri Yuki 41
Klizan Martin 55 vs Nagal Sumit 37
Beck Karol 37 vs Paes Leander 38
Beck Karol 37 vs Bhambri Yuki 41
Beck Karol 37 vs Nagal Sumit 37
Mecir Miloslav 29 vs Paes Leander 43
Mecir Miloslav 29 vs Bhambri Yuki 46
Mecir Miloslav 29 vs Nagal Sumit 39
 
Italia 25 ----- Irlanda 16
Fognini Fabio 44 vs McGee James 35
Fognini Fabio 49 vs Sorensen Louk 38
Fognini Fabio 54 vs Cluskey James 30
Cecchinato Marco 37 vs McGee James 35
Cecchinato Marco 42 vs Sorensen Louk 38
Cecchinato Marco 47 vs Cluskey James 30
Berrettini Matteo 45 vs McGee James 35
Berrettini Matteo 50 vs Sorensen Louk 38
Berrettini Matteo 55 vs Cluskey James 30
 
Danemarca 19 ----- Uruguai 22
Nielsen Kurt 42 vs Cuevas Martin 29
Nielsen Kurt 47 vs Cuevas Pablo 42
Nielsen Kurt 52 vs Behar Ariel 37
Carlsen Kenneth 22 vs Cuevas Martin 29
Carlsen Kenneth 22 vs Cuevas Pablo 42
Carlsen Kenneth 22 vs Behar Ariel 37
Ulrich Lars 45 vs Cuevas Martin 34
Ulrich Lars 50 vs Cuevas Pablo 47
Ulrich Lars 55 vs Behar Ariel 42
 
Chile 18 ----- Japonia 19
Gonzalez Fernando 41 vs Taro Daniel 40
Gonzalez Fernando 46 vs Nishikori Kei 45
Gonzalez Fernando 51 vs Tatsuma Ito 24
Rios Marcelo 45 vs Taro Daniel 40
Rios Marcelo 50 vs Nishikori Kei 45
Rios Marcelo 55 vs Tatsuma Ito 24
Massu Nicolas 19 vs Taro Daniel 40
Massu Nicolas 19 vs Nishikori Kei 45
Massu Nicolas 19 vs Tatsuma Ito 24
 
Serbia 25 ----- Australia 18
Dokovic Novak 46 vs Perry Todd 31
Dokovic Novak 51 vs Rafter Patrick 36
Dokovic Novak 56 vs Hanley Paul 31
Zimonjic Nenad 44 vs Perry Todd 31
Zimonjic Nenad 49 vs Rafter Patrick 36
Zimonjic Nenad 54 vs Hanley Paul 31
Troicki Victor 35 vs Perry Todd 31
Troicki Victor 40 vs Rafter Patrick 36
Troicki Victor 45 vs Hanley Paul 31
 
Suedia 18 ----- Germania 27
Borg Bjorn 36 vs Haas Tommy 46
Borg Bjorn 36 vs Kiefer Nicolas 41
Borg Bjorn 36 vs Becker Boris 43
Edberg Stefan 39 vs Haas Tommy 51
Edberg Stefan 39 vs Kiefer Nicolas 46
Edberg Stefan 39 vs Becker Boris 48
Lindstedt Robert 18 vs Haas Tommy 56
Lindstedt Robert 18 vs Kiefer Nicolas 51
Lindstedt Robert 18 vs Becker Boris 53
 
Romania 21 ----- Letonia 20
Hanescu Victor 46 vs Gulbis Ernests 40
Hanescu Victor 51 vs Lejnieks Karlis 42
Hanescu Victor 56 vs Pavlovs Deniss 35
Tecau Horia 48 vs Gulbis Ernests 40
Tecau Horia 53 vs Lejnieks Karlis 42
Tecau Horia 58 vs Pavlovs Deniss 35
Cruciat Adrian 28 vs Gulbis Ernests 40
Cruciat Adrian 28 vs Lejnieks Karlis 42
Cruciat Adrian 28 vs Pavlovs Deniss 35
 
Spania 24 ----- Elvetia 21
Ferrer David 44 vs Rosset Marc 33
Ferrer David 49 vs Federer Roger 53
Ferrer David 49 vs Chiudinelli Marco 38
Nadal Rafael 51 vs Rosset Marc 33
Nadal Rafael 56 vs Federer Roger 58
Nadal Rafael 56 vs Chiudinelli Marco 38
Montanes Albert 32 vs Rosset Marc 33
Montanes Albert 32 vs Federer Roger 63
Montanes Albert 32 vs Chiudinelli Marco 38
 
=== WINNER ===
Elvetia --- 36
Romania --- 39
Germania --- 54
Serbia --- 52
Chile --- 36
Danemarca --- 37
Italia --- 52
India --- 43
 
====== ETAPA 3 ======
 
India 43 ----- Italia 52
Paes Leander 48 vs Fognini Fabio 59
Paes Leander 48 vs Cecchinato Marco 52
Paes Leander 48 vs Berrettini Matteo 60
Bhambri Yuki 51 vs Fognini Fabio 64
Bhambri Yuki 51 vs Cecchinato Marco 57
Bhambri Yuki 51 vs Berrettini Matteo 65
Nagal Sumit 44 vs Fognini Fabio 69
Nagal Sumit 44 vs Cecchinato Marco 62
Nagal Sumit 44 vs Berrettini Matteo 70
 
Danemarca 37 ----- Chile 36
Nielsen Kurt 57 vs Gonzalez Fernando 56
Nielsen Kurt 62 vs Rios Marcelo 60
Nielsen Kurt 67 vs Massu Nicolas 19
Carlsen Kenneth 22 vs Gonzalez Fernando 56
Carlsen Kenneth 22 vs Rios Marcelo 60
Carlsen Kenneth 22 vs Massu Nicolas 19
Ulrich Lars 60 vs Gonzalez Fernando 61
Ulrich Lars 60 vs Rios Marcelo 65
Ulrich Lars 60 vs Massu Nicolas 19
 
Serbia 52 ----- Germania 54
Dokovic Novak 61 vs Haas Tommy 61
Dokovic Novak 63 vs Kiefer Nicolas 56
Dokovic Novak 68 vs Becker Boris 58
Zimonjic Nenad 59 vs Haas Tommy 63
Zimonjic Nenad 59 vs Kiefer Nicolas 56
Zimonjic Nenad 64 vs Becker Boris 58
Troicki Victor 50 vs Haas Tommy 68
Troicki Victor 50 vs Kiefer Nicolas 56
Troicki Victor 50 vs Becker Boris 58
 
Romania 39 ----- Elvetia 36
Hanescu Victor 61 vs Rosset Marc 38
Hanescu Victor 66 vs Federer Roger 68
Hanescu Victor 66 vs Chiudinelli Marco 43
Tecau Horia 63 vs Rosset Marc 38
Tecau Horia 68 vs Federer Roger 73
Tecau Horia 68 vs Chiudinelli Marco 43
Cruciat Adrian 28 vs Rosset Marc 38
Cruciat Adrian 28 vs Federer Roger 78
Cruciat Adrian 28 vs Chiudinelli Marco 43
 
=== WINNER ===
Elvetia --- 51
Serbia --- 65
Danemarca --- 52
Italia --- 79
 
====== ETAPA 4 ======
 
Italia 79 ----- Danemarca 52
Fognini Fabio 74 vs Nielsen Kurt 72
Fognini Fabio 79 vs Carlsen Kenneth 27
Fognini Fabio 84 vs Ulrich Lars 65
Cecchinato Marco 67 vs Nielsen Kurt 72
Cecchinato Marco 67 vs Carlsen Kenneth 27
Cecchinato Marco 72 vs Ulrich Lars 65
Berrettini Matteo 75 vs Nielsen Kurt 77
Berrettini Matteo 75 vs Carlsen Kenneth 27
Berrettini Matteo 80 vs Ulrich Lars 65
 
Serbia 65 ----- Elvetia 51
Dokovic Novak 73 vs Rosset Marc 43
Dokovic Novak 78 vs Federer Roger 83
Dokovic Novak 78 vs Chiudinelli Marco 48
Zimonjic Nenad 69 vs Rosset Marc 43
Zimonjic Nenad 74 vs Federer Roger 88
Zimonjic Nenad 74 vs Chiudinelli Marco 48
Troicki Victor 50 vs Rosset Marc 43
Troicki Victor 55 vs Federer Roger 93
Troicki Victor 55 vs Chiudinelli Marco 48
 
=== WINNER ===
Serbia --- 83
Italia --- 100
 
====== ETAPA 5 ======
 
Italia 100 ----- Serbia 83
Fognini Fabio 89 vs Dokovic Novak 83
Fognini Fabio 94 vs Zimonjic Nenad 79
Fognini Fabio 99 vs Troicki Victor 60
Cecchinato Marco 77 vs Dokovic Novak 83
Cecchinato Marco 77 vs Zimonjic Nenad 79
Cecchinato Marco 77 vs Troicki Victor 60
Berrettini Matteo 85 vs Dokovic Novak 88
Berrettini Matteo 85 vs Zimonjic Nenad 84
Berrettini Matteo 90 vs Troicki Victor 60
 
=== WINNER ===
Italia --- 118
 
====== CLASAMENT JUCATORI ======
Fognini Fabio 104
Federer Roger 98
Berrettini Matteo 95
Dokovic Novak 93
Zimonjic Nenad 84
Cecchinato Marco 82
Ulrich Lars 65
Troicki Victor 60
Chiudinelli Marco 48
Rosset Marc 43
Carlsen Kenneth 27
 
3

Executabilul obținut în urma compilării va avea numele tenis, iar regula de rulare va fi:

./tenis cerinte.in date.in rezultate.out

Reguli de trimitere

 • Puteţi încărca mai multe soluţii, se va lua în considerare soluţia cu cel mai mare punctaj trimisă până la termenul limită (12 aprilie, ora 23:59);
 • Arhiva temei va avea numele GrupaSerie_Nume_Prenume_TemaNr.zip și va fi încărcată pe vmchecker unde vă puteți loga folosind credențialele de pe acs.curs.
 • Arhiva trimisă conține (direct în rădăcină):
  1. Fişierul sau fişierele (.c) cu codul programului;
  2. Headerul sau headerele (.h) folosite la implementare;
  3. Makefile-ul (cu regulile make build și make clean). Executabilul generat trebuie să se numească tenis;
  4. fișierul README în care va fi descrisă soluția problemei.

Restricții

 • Implementarea se va face folosind limbajul C.
 • Implementarea se va face folosind liste. Nu e permisă implementarea cu vector a stivelor, cozii și a listei cu echipe participante. Se recomandă folosirea pointerilor și eliberarea memoriei.
 • Se va evita pe cât posibil duplicarea nodurilor din listă. Pentru abateri grave de la această cerința se vor scădea până la 5 puncte.
 • Nu se acceptă implementări cu tipuri de date cu memorie alocată static (se acceptă numai variabile locale de tip buffer pentru stocare temporară înainte de alocare).
 • Se va depuncta lucrul nemodularizat (fără funcții). Operațiile pe structurile de date de tip arbore, coadă, etc se fac folosind funcții - Ex: adaugaNod, stergeNod, etc. Orice alte manipulări de date se fac, pe cât posibil, prin funcții specializate.
 • Memoria trebuie eliberată. Dacă nu se respectă această cerință depunctarea este de până la 10/100 pct (restricție aplicabilă de la 60 de puncte în sus).
 • Menţineţi cel puţin un nivel minimal de aspect al codului şi evitaţi inconsistenţa (indentare haotică, numeroase combinaţii de caractere de tip „leading/trailing whitespace“, numirea variabilelor şi a funcţiilor în ordinea literelor din alfabet);
 • Dacă soluția voastră nu compilează, dar ideea este bună și trimiteți o încercare de implementare, puteți primi până la 20/100 pct.
 • Se va depuncta cu pâna 15% din punctajul obținut implementarea care nu folosește tipuri de date specifice pentru entitățile din cerință (ex: Jucator, Tara)
Temele care vor fi copiate vor primi -5 pct şi studenţii implicaţi - mustrări şi vor figura pe blacklist-ul cursului de SDA.
teme-2020/tema-1.txt · Ultima modificare: 2020/04/10 23:00 de către david.broscoteanu