Unelte utilizator

Unelte site


laboratoare:laborator-03

Laborator 03: Liste


1 Obiectivele laboratorului

 • Înțelegerea conceptului de funcționare și implementarea unor liste dublu înlănțuite și circulare
 • Implementarea unor funcții individuale de lucru cu aceste structuri de date.


2 Ce este o listă?

2.1 Definiție

Listele sunt cele mai bune și cele mai simple exemple a unei structuri de date dinamice care folosește pointeri la implementarea sa.în mod esențial, trebuie înțeles că listele funcționează ca un vector care se poate mări sau micșora după nevoie, din orice punct al mulțimii sale de elemente.

Avantaje ale utilizării listelor:

 • Elementele pot fi adăugate sau șterse din mijlocul listei
 • Nu trebuie definită o mărime inițială, iar memoria se alocă pe rând, odată cu fiecare element adăugat

Definirea nodului unei liste:

typedef struct {
   int val;
   node *next;
} node_t;

2.2 Clasificare

 • Liste simplu înlănțuite - Elementele au o singură legătură către următorul element introdus, iar ultimul

element pointează către NULL.

 Liste simplu înlănțuite

 • Liste dublu înlănțuite - Elementele au dublă legătură către precedentul și antecedentul, capul listei pointând

spre NULL și ultimul element de asemenea

 • Liste circulare - Pot fi simplu sau dublu înlănțuite cu proprietatea că ultimul element pointează spre primul.

#Poza lista circulare#

2.3 Operații cu liste:

 • Adăugare la începutul listei
 • Adăugare la sfârsitul listei
 • Adăugarea înainte sau după un element dat
 • Ștergerea capului de listă
 • Ștergerea unui element oarecare din listă

3.Exerciții propuse pentru laborator

1. Creați o listă circulară,dublu inlănțuită cu 6 angajați ai unei companii, care să conțină următoarele referințe: nume, nr de telefon, post.

 • Scrieți funcțiile care să scrie urmatoarele:
 • Să introducă un nou angajat după al treilea.
 • Să introducă un nou angajat inainte de cel care e „mecanic“.
 • Să steargă angajatul cu un anumit număr de telefon introdus.

2. Să se creeze o listă liniara simplu inlantuita care contine elemente intregi citite dintr-ul fisier text. Se citeste apoi o valoare intreaga x. Sa se stearga primul nod care contine valoarea x. Fișierul se va da ca parametru în linia de comandă.

3. Să se construiasca o lista liniara simplu inlantuita cu elemente numere intregi. Să se afișeze și apoi să se stearga din lista elementele pare.

4. Adunaţi 2 polinoame rare, reprezentând fiecare polinom printr-o listă înlănţuită, unde fiecare nod va conţine datele pentru un coeficient şi o putere (de exemplu: 5 x3, coeficient = 5, putere = 3).

5. Pentru laboratorul de liste inlantuite vom porni de la o arhiva cu un schelet de laborator. Nu veti scrie codul de la zero ci veti implementa cateva functii in fisierul list.c.

Descarcati arhiva de aici si dezarhivati-o. Puteti folosi utilitarul wget pentru descarcare si utilitarul unzip pentru dezarhivare.

student@sda-ab-vm:~/Documents$ wget http://elf.cs.pub.ro/sda-ab/wiki/_media/laboratoare/lab1-skel.zip
--2017-03-02 20:45:55-- http://elf.cs.pub.ro/sda-ab/wiki/_media/laboratoare/lab1-skel.zip
Resolving elf.cs.pub.ro (elf.cs.pub.ro)... 141.85.227.116
Connecting to elf.cs.pub.ro (elf.cs.pub.ro)|141.85.227.116|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2368 (2,3K) [application/zip]
Saving to: ‘lab1-skel.zip’
 
lab1-skel.zip    100%[===================>]  2,31K --.-KB/s  in 0s   
 
2017-03-02 20:45:56 (4,78 MB/s) - ‘lab1-skel.zip’ saved [2368/2368]
 
student@sda-ab-vm:~/Documents$ ls
lab1-skel.zip
student@sda-ab-vm:~/Documents$ unzip lab1-skel.zip
Archive: lab1-skel.zip
 inflating: list.c         
 inflating: list.h         
 inflating: Makefile
student@sda-ab-vm:~/Documents$ make
gcc list.c -o list -std=gnu99
student@sda-ab-vm:~/Documents$ make run

Pentru compilare folositi comanda make. Pentru rulare puteti folosi fie ./list fie comanda make run.

Probleme opţionale - de interviu

1. Se dă o listă simplu înlănţuită(primiţi doar un pointer către primul element). Verificaţi dacă lista conţine o buclă. (o listă simplu înlănţuită conţine o buclă ⇒ niciun element nu are legătura NULL)

2. Se dau două liste(pentru fiecare listă - pointer către primul element) în formă de Y(listele se intersectează, ultimele k elemente sunt comune). Aflaţi valoarea lui k.

3. Se dă o listă cu 2n+1 elemente, fiecare element conţine câte un întreg. Toate valorile întregi apar de două ori în listă, excepţie facând una singură. Aflaţi acea valoare.

laboratoare/laborator-03.txt · Ultima modificare: 2018/02/25 22:13 de către mihai.iacov