Unelte utilizator

Unelte site


laboratoare:laborator-13

Aceasta e o versiune anterioară a paginii.


Laborator 13: Best-first search și A*

1.1 Definiţie generală

În sensul cel mai general, putem spune că un algoritm de căutare este de tipul Best-First dacă păstrează o evidenţă cu candidaţii şi alege să verifice mereu candidaţii cu potenţial mai mare înainte de a-i verifica pe cei cu potenţial mai mic(cu alte cuvinte, verifică întâi candidatul cu cel mai mare potenţial).

1.2 Greedy vs. Dijkstra

Greedy

funcţia de cost

posibilul cost din punctul curent până în punctul final

Dijkstra

funcţia de cost

costul din punctul iniţial până în punctul curent

f = g + h

laboratoare/laborator-13.1487529455.txt.gz · Ultima modificare: 2017/02/19 18:37 de către mihai.iacov