Unelte utilizator

Unelte site


19:teme:prolog-generator-orar

Prolog: Generator de orare

Descriere

Tema are ca scop implementarea unui generator de orare folosind paradigma logică.

Probleme de satisfacere a constrângerilor (CSP)

CSP reprezintă o clasă de probleme definite prin:

 • O mulțime de variabile
 • O mulțime de domenii pentru fiecare variabilă
 • O mulțime de constrângeri

Astfel avem posibilitatea de a formaliza și studia în mod matematic orice problemă care poate fi rezolvată prin satisfacerea unor constrângeri.

Descrierea problemei

Problema de rezolvat este de a realiza un orar al activităților (ca orarul de la facultate). Programul creat va putea crea orarul pentru mai multe probleme (contexte) diferite. Fiecare problemă (context) este caracterizată de următoarele elemente:

 • există niște zile în care se pot programa activități.
 • în fiecare dintre aceste zile există un număr de intervale (ore) în care se pot programa activități. Într-un anumit context, mulțimea de intervale este aceeași pentru toate zilele, și toate intervalele au aceeași lungime, care este un număr întreg de ore.
  • un interval dintr-o anumită zi este numit un slot (sau un slot orar). E.g. slotul de luni 10-12, sau slotul de miercuri 14-16.
 • există mai multe săli în care se pot programa activitățile.
 • există mai multe grupe pentru care trebuie programate activități.
  • fiecare grupă poate avea o mulțime diferită de activități care trebuie programate.
 • există mai multe persoane care pot ține activitățile.
  • Fiecare persoană poate ține o anumită submulțime din mulțimea totală de activități.
 • există mai multe activități.
  • Fiecare activitate trebuie să aibă un număr de instanțe în fiecare săptămână.
  • Durata fiecărei instanțe este egală cu durata intervalelor din context.
  • Numărul de instanțe necesar va fi același pentru fiecare dintre grupele care au activitatea respectivă.
  • Fiecare instanță a unei activități se desfășoară:
   • Într-un anumit interval dintr-o anumită zi;
   • Într-o anumită sală;
   • Ținută cu o anumită grupă;
   • Ținută de o anumită persoană;
 • constrângerile sunt asociate diverselor entități – o entitate este o grupă, o persoană, sau o sală. Avem mai multe tipuri de constrângeri:
  • constrângeri fizice: o entitate nu poate avea mai multe activități în același slot (o persoană nu poate ține două activități simultan; două activități nu se pot desfășura simultan în aceeași sală; o grupă nu poate avea două activități simultan).
  • constrângeri de curiculă: activitățile pot avea mai multe instanțe pe săptămână, dar poate exista un număr maxim de instanțe în aceeași zi.
  • constrângeri de preferință: orice entitate poate avea diverse preferințe pentru activitățile care îi sunt atribuite. Pentru fiecare dintre preferințe există un mod de calcul al costului corespunzător situației în care constrângerea este încălcată. Tipurile de constrângeri sunt detaliate mai jos.
   • e.g. o persoană preferă activitățile dimineața; o grupă preferă ca toate orele să fie în continuare; într-o sală se preferă ca să nu existe mai mult de un număr de ore pe zi; etc.

Descrierea variabilelor şi domeniilor de definiţie

Vom reprezenta mulțimea de variabile cât și domeniile de definiție printr-o listă (numită Context-ul problemei) care conține următorii compuși (un compus este identică, ca formă, cu un atom, dar este un termen (apare ca argument al unui atom)):

 • days(L) – zilele săptămânii disponibile pentru activități. Fiecare element din listă este un nume de zi.
 • times(L) – intervalele disponibile pentru activități
  • L este o listă de perechi, fiecare pereche conținând numele intervalului și durata acestuia.
 • groups(L) – grupele pentru care trebuie programate activitățile. Fiecare element din listă este numele unei grupe.
 • staff(L) – persoanele care pot ține ore.
  • L este o listă de perechi, fiecare pereche conținând numele persoanei și lista de activități pe care le poate ține:
  L = [(Persoană1, [Materie1, Materie2]),

     (Persoană2, [Materie2, Materie3]),

     ....

Observați că în acest exemplu Materie2 poate fi predată și de Persoană1 și de Persoană2.

 • activities(L) – activitățile care pot fi programate în orar.
  • L este o listă de perechi, fiecare pereche conținând numele activității și numărul de instanțe care trebuie programate în fiecare săptămână.
L = [(Materie1, 2), (Materie2, 2), (Materie3, 1)]

 • constraints(L) – constrângerile pentru orar.
  • Fiecare element din listă este un compus tip(entitate, argumente...) având un număr oarecare de argumente (dependent de tip). Tipurile de constrângeri sunt detaliate mai jos.
  • O constrângere este asociată cu (primul argument este) o anumită entitate – o entitate este o grupă, o persoană, sau o sală;

Constrângeri și costuri

 • max_instances(Course, N) - numărul maxim de instanțe (sloturi) permis pentru materia dată într-o zi, pentru o anumită grupă.
  • Restricțiile de acest tip sunt obligatorii, iar încălcarea lor implică invaliditatea soluției.
 • max_hours(Entity, Hours, Cost) – numărul maxim de ore permis pentru entitatea dată într-o zi.
  • restricția se referă la numărul de ore fizice (deci numărul de sloturi alocate înmulțit cu dimensiunea unui interval).
  • pentru fiecare oră în plus față de numărul de ore specificat se va adăuga costul Cost la costul total al soluției.
 • min_hours(Entity, Hours, Cost) - la fel ca mai sus; pentru fiecare oră în minus față de numărul de ore specificat se va adăuga costul Cost la costul total al soluției.
 • continuous(Entity, Cost) - - fiecare fereastră – spațiu între orele din aceeași zi – adaugă costul Cost la costul total al soluției.
 • interval(Entity, Start, End, Cost) – intervalul preferat pentru activitățile unei entități. Costul pentru o activitate asociată cu entitatea dată, programată în intervalul A-B se va calcula astfel:
  • dacă intervalul este inclus în intervalul preferat (Start <= A și B <= End) atunci Costul este 0.
  • dacă A < Start, costul va fi Cost * (Start - A)
  • dacă End < B, costul va fi Cost * (B - End)

Cerință

Se cere realizarea, pentru un Context dat, a orarului de cost minim,

Un orar va fi reprezentat ca o listă de sloturi, fiecare slot fiind reprezentat printr-un compus

slot(A, G, D, T, R, P), unde

 • A este numele activității
 • G este numele grupei
 • D este numele zilei
 • T este perechea (nume interval, durată)
 • R este numele sălii
 • P este numele persoanei

O soluție pentru o problemă va fi considerată perechea (Context, Slots), unde Context este descrierea problemei care a fost dată (poate fi exact cea dată), iar Slots este o listă de sloturi.

Se cere să lucrați în fișierul orar.pl.

Predicatele care se cer implementate sunt următoarele:

 • schedule(+Context, -Sol) – pentru contextul descris, întoarce o soluție care respectă constrângerile fizice și de curiculă.
  • findall pentru predicatul schedule va obține toate soluțiile corecte pentru orar, fără duplicate.
 • cost(+Sol, -Cost) – pentru soluția dată (pereche descrierea problemei - listă sloturi), calculează costul implicat de constrângerile de preferință care au fost încălcate.
 • schedule_best(+Context, -Sol, -Cost) – pentru contextul descris, întoarce soluția validă cu cel mai bun (cel mai mic) cost (sau una dintre ele, dacă există mai multe cu același cost)

Bonus

 • implementați generarea orarului într-un mod eficient, care găsește cea mai bună soluție fără a genera complet toate soluțiile.

Exemplu

Să presupunem că materiile se desfășoară timp de o oră de la 8 la 12, în intervale de 1 oră, atunci intervalele vor fi: [(8-9, 1), (9-10, 1), (10-11, 1), (11-12, 1)].

Există două sălii Sala1 și Sala2 și două grupe ClasaXA și ClasaXB.

Exista doi profesori: Popescu care predă matematică și Georgescu care preda romană.

Fiecare clasă trebuie să facă 4 ore de matematică și 2 de romană.

Nu trebuie să existe ferestre și orice clasă nu trebuie să aibă mai mult de 3 ore pe zi.

Putem reprezenta această problemă în felul următor:

problem(scoala, [

 days([lu, ma, mi, jo, vi]),

 times([(8-9, 1), (9-10, 1), (10-11, 1), (11-12, 1)]),

 rooms([sala1, sala2]),

 groups([clasaAB, clasaXB]),

 staff([

   (popescu, [matematica]),

   (georgescu, [romana])

 ]),

 activities([(matematica, 4), (romana, 2)]),

 constraints([

   max_hours(clasaAB, 3, 1),

   max_hours(clasaXB, 3, 1),

   continuous(popescu, 3),

   continuous(clasaAB, 3),

   interval(georgescu, 8, 10, 2)

 ])

]).

Pentru această problemă, o soluție ar fi următoarea:

|             |     clasaAB     |     clasaXB     |

|    lu:(8-9,1)    | matematica:popescu:sala1 | romana:georgescu:sala2 |

|    lu:(9-10,1)    | romana:georgescu:sala2 | matematica:popescu:sala1 |

|    lu:(10-11,1)    | matematica:popescu:sala1 | romana:georgescu:sala2 |

|    lu:(11-12,1)    | romana:georgescu:sala2 | matematica:popescu:sala1 |

|    ma:(8-9,1)    | matematica:popescu:sala1 |             |

|    ma:(9-10,1)    |             | matematica:popescu:sala1 |

|    ma:(10-11,1)    | matematica:popescu:sala1 |             |

|    ma:(11-12,1)    |             | matematica:popescu:sala1 |

|    mi:(8-9,1)    |             |             |

Costul acestei soluții se calculează astfel:

 • ambele clase (grupe) au lunea 4 ore, care depășește preferința de 3. Astfel se adaugă un cost de 1 pentru fiecare dintre cele 2 clase.
 • profesorul georgescu are 2 ore în afara intervalului său preferat. Ora cu clasaAB este la distanță de 2 de intervalul preferat, iar ora cu clasaXB este la distanță 1 de intervalul preferat. Fiecare dintre distanțe se înmulțește cu costul de 2.
 • clasaAB preferă să nu existe ferestre, dar marți are fereastră în intervalul 9-10, deci se adaugă un cost de 3.
 • Rezultă astfel un cost de 11 pentru această soluție.

Predicate ajutătoare

 • Dată fiind o soluție Sol = (Context, Slots), predicatul printSched(Sol) va afișa orarul prezentat în soluție.
 • Oricând aveți nevoie să apelați un predicat care cere descrierea problemei, folosiți o interogare de form ?- problem()
 • Pentru a afișa o valoare fără ca aceasta să fie sumarizată de către Prolog (prin …), folosiți predicatul write(S).
 • Pentru a vă consulta soluțiile, puteți folosi următoarele predicate:
  • sol(Pb) – află pe rând și afișează soluțiile pentru o problemă cu numele Pb (e.g. zero).
  • sols(Pb) – află toate soluțiile și le afișează.
  • nsols(Pb) – afișează numărul de soluții.
 • Pentru a rula 1 test, utilizați predicatul vmtest(+NumeTest).

 • Pe parcursul temei sunt foarte utile predicatele findall/3 și forall/2 predefinite în Prolog. Folosiți-le!
 • Exemplu: având o listă de perechi care au pe a doua poziție o listă, vreau să strâng într-o listă valorile de pe prima poziție a perechilor în care lista este formată dintr-un singur element, care este mai mare decât 5, iar acest valori vreau să le asamblez prin operatorul - cu unicul element din listă:
?- L = [(5, [6]), (a, [2,3,4]), (7, [2]), (3, [9])], 

  findall(X-Y, (member((X, [Y]), L), Y > 5), LOut)

LOut = [5-6, 3-9].

 • Exemplu: vreau să verific că într-o listă toate elemente sunt la rândul lor liste, și aceste liste au ca elemente numere pozitive:
?- L = [ [1,2,3], [4,5,6], [3,5,7], [2] ],

  forall(member(E, L), (

            is_list(E),

            forall(member(X, E), ( number(X), X > 0 ))

            )).


 • Nu uitați de predicatul trace care activează modul de tracing – poate fi adăugat inclusiv în interiorul codului pentru a activa depanarea. Se iese din modul de depanare cu notrace și, eventual, nodebug.
 • Pentru a folosi depanatorul vizual, activați-l cu guitracer; îl puteți dezactiva cu noguitracer.

CSP în Prolog

Cel mai simplu mod de a rezolva probleme CSP este backtracking-ul.

Prolog are încorporat un sistem de căutare a soluțiilor deci poate rezolva ușor probleme de tip CSP generând toate posibilitățile posibile și apoi validându-le.

De exemplu dacă cunoaștem numele și vârsta unor persoane și vrem să la găsim doar pe cele majore putem reprezenta problema în felul următor:

problem(age, [

  people([

    person(ana, 23),

    person(alin, 17)

  ]),

  constraints([

    min_age(any_person, 18)

  ])

]).

Putem accesa un element din context în felul următor:

get_people(Problem, People) :-

  problem(Problem, Context),

  member(T, Context),

  T = people(People).

Relaxăm (ignorăm) constrângerile și generăm toate posibilitățile:

solve(Problem, Solution) :-

  get_people(Problem, People),

  member(Solution, People),

Accesăm constrângerile și verificam fiecare posibilitate:

solve(Problem, Solution) :-

  get_people(Problem, People),

  get_constrains(Problem, Constraints),

  member(Solution, People),

  valid(Solution, Constraints),

Unde funcția valid verifică dacă o soluție îndeplinește toate constrângerile.

CSP eficient în Prolog

Deși este foarte simplu să generăm toate soluțiile posibile și apoi să vedem care este cea mai bună, acest lucru este foarte ineficient.

O metodă mai eficientă este următoarea:

 • într-un predicat recursiv, se generează un slot pentru fiecare instanță de activitate ce trebuie programată, generându-se soluții parțiale (doar o parte din activități programate).
 • după generarea fiecărui slot, se calculează costul constrângerilor încălcate de sloturile generate până la acest nivel.
 • dacă acest cost este mai mare decât cel mai bun cost găsit până acum, nu continuăm pe această ramură.
 • dacă avem o soluție completă și costul este zero, aceasta este sigur o soluție bună și nu mai continuăm căutarea.

Resurse

Changelog

 • 9.05 – publicare temă
 • 9.05 7:30 – redenumire și clarificare constrângere de tip continuous; evidențiere ultima secțiune
 • 9.05 14:00 – Teste pentru numărul de soluții. Predicate ajutătoare pentru consultarea facilă a soluțiilor.
 • 10.05
  • Am eliminat cerința ca predicatele schedule să funcționeze pe un argument Sol deja legat. Am înlocuit predicatul cerut schedule/3 cu cost/2.
  • Am eliminat wildcard-urile any* pentru entități.
  • Am adăugat teste pentru până la 100 de puncte.
  • Am îmbunătățit secțiunea de Predicate ajutătoare din enunț.
 • 15.05 0:00
  • corectare specificație constrângere continuous și corectare exemplu.
  • corectare teste best
  • adăugare teste bonus.
 • 16.05 25:55
  • punctajul se primește doar dacă exercițiul a fost rezolvat.
  • vmchecker
 • 20.05
  • mărit limita de timp pe vmchecker
  • reparat afișarea unui caz de eroare în schedCheck
19/teme/prolog-generator-orar.txt · Ultima modificare: 2019/05/23 10:07 de către Teodor Szente