Unelte utilizator

Unelte site


19:limbaje

Limbaje

Acestea sunt limbajele utilizate în cadrul cursului de Paradigme de Programare:

Racket

 • Pentru Racket vom folosi versiunea 6.8 (sau ulterior, dar pe vmchecker avem această versiune)
  • pentru Linux, recomandăm instalarea folosind fișierul .sh descărcat de pe pagina de mai sus. Executați fișierul descărcat în linia de comandă
 • Racket vine cu Editor / mediu de execuție integrat, numit DrRacket, deci nu este necesară utilizarea altui editor.

Haskell

 • pentru Haskell vom folosi Haskell Stack
 • instalare (vedeți și instrucțiunile)
  • Windows:
   • rulați installer-ul descărcat de pe site
   • instalați în calea implicită (%APPDATA%\local\bin)
   • eventual, verificați că această cale a fost adăugată la PATH și este de asemenea și valoare a variabilei de mediu STACK_ROOT
  • Linux (vedeți și varianta manuală):
   • descărcați arhiva și extrageți în ~/.local/bin sau adăugați directorul unde se află fișierul stack la PATH (vezi și aici)
 • configurare: dorim să folosim GHC 7.8 (instrucțiuni comune pentru Windows și Linux)
  • deschideți o consolă
  • rulați, și imediat după apariția output-ului (partea cu Downloading…) opriți cu Ctrl-C: stack setup
  • editați fișierul stack.yaml (calea acestuia a fost scrisă la output de comanda anterioară)
   • în Linux, calea ar trebui să fie ~/.stack/global-project/stack.yaml
   • în Windows, calea ar trebui să fie %APPDATA%\local\bin\global-project\stack.yaml sau C:\sr\global-project\stack.yaml sau similar
  • editați intrarea resolver pentru a avea: resolver: lts-2.22
  • editați sau adăugați intrarea extra-deps pentru a avea: extra-deps: [random-1.1]
  • salvați, închideți, și rulați din nou stack setup ; așteptați terminarea instalării
   • dacă primiți o eroare de permisiuni (chiar dacă a scris „Everything is ok“) –> reîncercați cu drepturi de administrator; atenție să se folosească fișierul yaml corect.
   • dacă primiți o eroare legată de realgcc (probabil pe windows) –> urmăriți pașii (vedeți și aici):
    • mergeți în directorul %APPDATA%\Local\Programs\stack\x86_64-windows\ghc-7.8.4\mingw\bin\ (sau similar, în funcție de instalarea voastră)
    • faceți o copie a fișierului x86_64-w64-mingw32-gcc.exe și redenumiți-o la realgcc.exe.
    • rulați din nou stack setup și continuați cu urmărirea instrucțiunilor.
  • rulați stack install random
 • pentru verificare:
  • descărcați fișierul check-haskell-stack-install.hs
  • porniți o linie de comandă în același directorul cu fișierul descărcat
  • executați stack exec ghci check-haskell-stack-install.hs
  • așteptați prompterul *Main>, apoi dați comanda check
  • ar trebui să apară mesajul Install OK.
 • deschideți fișiere haskell (e.g. lab.hs) cu stack exec ghci lab.hs.
  • utilizare Notepad++ ca editor:
   • se selectează Language → Haskell.

Prolog

 • Folosim SWI-Prolog, versiunea 7.4.0 (sau ulterior, dar pe vmchecker avem această versiune)
  • pentru Ubuntu Linux, recomandăm pașii de instalare direct din PPA (vezi aici)
  • suport diacritice în surse:
   • dacă diacriticele nu sunt suportate automat, trebuie editat fișierul de preferințe.
    • în Windows, acesta se găsește în directorul AppData/Roaming (e.g. C:\Users\Name\AppData\Roaming\SWI-Prolog), cu numele swipl.ini
    • în Linux, acesta se găsește în ~/.swiplrc
   • în fișierul de preferințe, se adaugă (la sfârșit) linia:
    :-set_prolog_flag(encoding,utf8). 
  • utilizare editor pce-emacs (vine cu instalarea de SWI-Prolog):
   • pentru activarea editorului pce-emacs:
    • în Windows, în Prolog dați Settings → User Init File și optați pentru crearea unei configurații implicite.
    • în Windows și Linux, în fișierul de configurare (vezi mai sus), adăugați opțiunea:
     :- set_prolog_flag(editor, pce_emacs). 
   • pentru keyboard shortcuts, dacă nu merge Ctrl-V pentru Paste:
    • Edit → Editor Preferences → se decomentează linia key_binding.style: cua (prin eliminarea semnului de exclamare de la începutul liniei), se dă Save și se repornește prologul.
   • după ce s-a încărcat un fișier în consolă (fie deschizând cu prolog fisier.pl, fie prin comanda load_files('fisier.pl')., se folosește comanda edit. sau, dacă sunt mai multe fișiere încărcate, edit('fisier.pl').
   • din editorul deschis, se poate cere încărcarea modificărilor în consola Prolog prin comanda Compile Buffer (din meniul Compile), cu scurtătura Ctrl-c Ctrl-b (după salvare. Practic, trebuie apăsat Ctrl-s Ctrl-c Ctrl-b pe Windows, și Ctrl-x Ctrl-s Ctrl-c Ctrl-b)
  • încărcare modificări:
   • din consola Prolog, se poate cere încărcarea modificărilor prin comanda
    ?- make.
  • alte editoare:
   • GEdit și Mousepad (posibil și alte editoare din Linux) au deja highlighting pentru Prolog.
   • utilizare Notepad++:
    • trebuie adăugate definițiile pentru syntax highlighting. Vezi, aici
19/limbaje.txt · Ultima modificare: 2019/04/24 19:18 de către Andrei Olaru