Unelte utilizator

Unelte site


laboratoare:laborator-11

Aceasta e o versiune anterioară a paginii.


Laborator 11: Programare dinamică


1 Obiectivele laboratorului

 • Înțelegerea noțiunilor de bază legate de programarea dinamică
 • Însușirea abilităților de implementare a algoritmilor bazați pe programarea dinamică
 • Înțelegerea aplicabilității practice a programării dinamice în:
  • Genetică (sequence alignment)
  • Teoria grafurilor (algoritmul Floyd-Warshall)
  • Limbaje formale și automate (algoritmul Cocke-Younger-Kasami,care analizează dacă și în ce fel un șir poate fi generat de o gramatică independentă de context)
  • Implementarea bazelor de date (algoritmul Selinger pentru optimizarea interogării relaționale)


2 Programare dinamică

2.1 Prezentare generală

Programarea dinamică presupune rezolvarea unei probleme prin descompunea ei în subprobleme și rezolvarea acestora. Spre deosebire de divide et impera, subprogramele nu sunt disjuncte, ci se suprapun.

Pentru a evita recalcularea porțiunilor care se suprapun, rezolvarea se face pornind de la cele mai mici subprograme și folosindu-ne de rezultatul acestora calculăm subproblema imediat mai mare. Cele mai mici subprobleme sunt numite subprobleme unitare, acestea putând fi rezolvate într-o complexitate constantă, ex:cea mai mare secvență dintr-o mulțime de un singur element.

2.2 Implementare

Pași ce trebuie urmați:
 1. Identificarea structurii și a matricilor utilizare în caracterizarea soluției optime
 2. Determinarea unei metode de calcul recursiv pentru a afla valoarea fiecărei subprobleme
 3. Calcularea „bottom-up“ a acestei valori (de la subprogramele cele mai mici la cele mai mari)
 4. Reconstrucția soluției optime pornind de la rezultatele obținute anterior

2.3 Probleme tip rezolvate cu acest algoritm

2.3.1 Problema rucsacului

Soluția se construiește prin programare dinamică, D[i][j]=cel mai bun cost obținut pentru primele i obiecte, având greutatea maxim j.
Relația de recurență este următoarea: D[i][j]=maxim(D[i-1][j],D[i-1][j-G[i]]+C[i]),unde G[i]=greutatea obiectului i, iar C[i]=costul obiectului.
Ideea este următoarea: La soluția curentă ori nu adăugăm deloc obiectul i, și rămânem la costul pentru i-1 obiecte, ori adăugăm obiectul i, caz în care adăugăm costul lui la costul obținut pentru primele i-1 obiecte și greutate j-G[i].

2.3.2 Determinarea celui mai lung subșir crescător

Exemplu: pentru șirul 24,12,15,8,19 răspunsul este șirul 12,15,19.
Începem prin a stabili pentru fiecare element lungimea celui mai lung subșir strict crescător care începe cu primul element și se termină în elementul respectiv. Numim această valoare best și aplicăm formula recursivă best i=1 + max(best j),cu j < i și elem j < elem i.
Aplicând acest algoritm obținem: elem 24,12,15,15,8,19 best 1,1,2,2,1,3

Pentru 24 sau 12 nu există nici un alt element în stânga lor strict mai mici decât ele, de aceea au best egal cu 1.
Pentru elementele 15 se poate găsi în stânga lor 12 strict mai mic decât ele. Pentru 19 se găsește elementul 15 strict mai mic decât el. Cum 15 deja este capăt pentru un subșir soluție de 2 elemente, putem spune că 19 este capătul pentru un subșir soluție de 3 elemente.

Pentru a găsi care sunt elementele ce alcătuiesc subșirul strict crescător putem să reținem și o 'cale de întoarcere'.
Reconstrucția astfel obținută are complexitatea O(N).
Exemplu: Subproblema care se termină în elementul 19 are subșirul de lungime maximă 3 și a fost calculată folosind subproblema care se termină cu elementul 15 (oricare din ele). Subșirul de lungime maximă care se termină în 15 a fost calculat folosindu-ne de elementul 12. 12 marchează sfârșitul reconstrucției,fiind cel mai mic element din subșir.

2.3.3 Combinări de n luate câte k

laboratoare/laborator-11.1487507422.txt.gz · Ultima modificare: 2017/02/19 14:30 de către florina_elena.barbu