Unelte utilizator

Unelte site


laboratoare:laborator-02

Aceasta e o versiune anterioară a paginii.


Laborator 02: Algoritmi de sortare 1

1. Obiectivele laboratorului

Propunem studierea următorilor algoritmi de sortare:

 • Bubble Sort
 • Selection Sort
 • Insertion Sort
 • Merge Sort
 • Quick Sort

2. Introducere

2.1 Caracterizarea unui algoritm

Numim sortare orice aşezare(sau - mai clar - reaşezare) a unor elemente date în aşa fel încât, după aşezare, să existe o ordine completă în funcţie de un atribut(numit cheie) al elementelor.

Pentru a exista o ordine completă, trebuie să alegem o relaţie pe care vrem sa o impunem. Dacă relaţia este valabilă între oricare două elemente pentru care primul element este aşezat la stânga celui de-al doilea, atunci avem o ordine completă.

Exemplu: dacă alegem drept cheie un atribut număr întreg şi relaţia mai mic sau egal(⇐), obţinem ordinea crescătoare.

Vom descrie un algoritm de sortare prin:

 • timp mediu - timpul de execuţie la care ne aşteptăm, în medie, pentru sortare
 • timp la limită- timpul de execuţie pentru cel mai rău caz posibil
 • memorie - memoria maximă de care are nevoie algoritmul pentru sortare(excludem memoria deja alocată înainte de algoritm → vectorul efectiv ce va fi sortat)
 • stabilitate - un algoritm stabil păstrează ordinea în care apar două elemente cu aceeaşi cheie(atributul după care sortăm)

Folosim notaţia O(n) pentru a indica:

 • un număr de operaţii de ordinul lui n. În acest caz, spunem că avem „complexitate de timp de ordinul lui n
 • o dimensiune de ordinul lui n pentru memoria alocată. În acest caz, spunem că avem „complexitate de spaţiu de ordinul lui n

2.2 Metodele de sortare folosite

Fiecare algoritm se bazează pe o metodă de sortare:

 • Bubble sort - interschimbare
 • Selection sort - selecţie
 • Insertion sort - inserare
 • Merge sort - interclasare
 • Quick sort - partiţionare

3. Algoritmii

3.1 Bubble sort

 • timp mediu: O(N^2)
 • timp la limită: O(N^2)
 • memorie: O(1)
 • Stabil: DA

Descriere :

Sortarea prin metoda bulelor se consideră drept una din cele mai puţin efective metode de sortare, dar cu un algoritm mai simplu.

 • Ideea de bază a sortării prin metoda bulelor este în a parcurge tabloul, de la stânga spre dreapta,

fiind comparate elementele alăturate a[i] si a[i+1]. Dacă vor fi găsite 2 elemente neordonate, valorile lor vor fi interschimbate.

 • Parcurgerea tabloului de la stânga spre dreapta se va repeta atât timp cât vor fi întâlnite

elemente neordonate.

Implementare :

//sortare descrescatoare
void bubble(int a[],int n)
{
  int i,schimbat,aux;
  do {
    schimbat = 0;
    // parcurgem vectorul
    for(i = 0; i < n-1; i++) {
	  // daca valoarea i din vectorul a este mai mica decat cea de pe pozitia i+1
      if (a[i] < a[i+1]) { 
        // interschimbare
	    aux = a[i];
		a[i] = a[i+1];
		a[i+1] = aux;
		schimbat = 1;
	  }
    }
  } while(schimbat);
}

3.2 Selection sort

 • timp mediu: O(N^2)
 • timp la limită: O(N^2)
 • memorie: O(1)
 • Stabil: DA

Descriere :

Acest algoritm selectează, la fiecare pas i, cel mai mic element din vectorul nesortat(de la poziţia i până la n).Valoarea minimă găsită la pasul i este pusă în vector la poziţia i,facându-se intereschimbarea cu poziţia actuală a minimului.Nu este un algoritm indicat pentru vectorii mari, în majoritatea cazurilor oferind rezultate mai slabe decât insertion sort şi bubble sort.

Implementare :

void selectionSort(int a[],int n)
{
	int i,j,aux,min,minPoz;
	for(i = 0; i < n - 1;i++)
	{
		minPoz = i;
		min = a[i];
		for(j = i + 1;j < n;j++) //selectam minimul
		//din vectorul ramas( de la i+1 la n)
		{
			if(min > a[j]) //sortare crescatoare
			{
				minPoz = j; //pozitia elementului minim
				min = a[j];
			}
		}
		aux = a[i] ;
		a[i] = a[minPoz]; //interschimbare
		a[minPoz] = aux;
	}
}

3.3 Insertion sort

 • timp mediu: O(N^2)
 • timp la limită: O(N^2)
 • memorie: O(1)
 • Stabil: DA

Descriere :

Spre deosebire de alţi algoritmi de sortare, sortarea prin inserţie este folosită destul de des pentru sortarea tablourilor cu număr mic de elemente. De exemplu, poate fi folosit pentru a îmbunătăţi rutina de sortare rapidă.

 • Sortarea prin inserţie seamană oarecum cu sortarea prin selecţie. Tabloul este împărţit

imaginar în două părţi - o parte sortată şi o parte nesortată. La început, partea sortată conţine primul element al tabloului şi partea nesortată conţine restul tabloului.

 • La fiecare pas, algoritmul ia primul element din partea nesortată şi il inserează în locul potrivit al părţii sortate.
 • Când partea nesortată nu mai are nici un element, algoritmul se opreste.

Implementare :

void insertionSort(int a[], int n)
{
  int i, j, aux;
  for (i = 1; i < n; i++)
  {
    j = i;
    while (j > 0 && a[j - 1] > a[j])
    { //cautam pozitia pe care sa mutam a[i]
      aux = a[j]; //interschimbare
      a[j] = a[j - 1];
      a[--j] = aux;
    }
  }
}

3.4 Merge sort

 • timp mediu: O(N log N)
 • timp la limită: O(N log N)
 • memorie: O(N)
 • Stabil: DA

Descriere :

În cazul sortării prin interclasare, vectorii care se interclasează sunt două secvenţe ordonate din acelaşi vector. Sortarea prin interclasare utilizează metoda Divide et Impera:

 • se împarte vectorul în secvenţe din ce în ce mai mici, astfel încât fiecare secvenţă să fie

ordonată la un moment dat şi interclasată cu o altă secvenţă din vector corespunzătoare.

 • practic, interclasarea va începe când se ajunge la o secvenţă formată din două elemente. Aceasta, odată ordonată, se va interclasa cu o alta corespunzătoare(cu 2 elemente). Cele două secvenţe vor alcătui un subşir ordonat din vector mai mare(cu 4 elemente) care, la rândul lui, se va interclasa cu un subşir corespunzător(cu 4 elemente) ş.a.m.d.

Implementare :

void mergeSort(int a[],int st, int m, int dr)
{
  int b[100];
  int i, j, k;
  i = 0; j = st;
  // copiem prima jumatate a vectorului a in b
  while (j <= m)
    b[i++] = a[j++];
  i = 0; k = st;
  // copiem inapoi cel mai mare element la fiecare pas
  while (k < j && j <= dr)
    if (b[i] <= a[j])
      a[k++] = b[i++];
    else
      a[k++] = a[j++];
  // copiem elementele ramase daca mai exista
  while (k < j)
    a[k++] = b[i++];
}
void merge(int a[],int st, int dr)
{
  if (st < dr)
  {
    int m = (st+dr)/2;
    merge(a,st, m);
    merge(a,m+1, dr);
    mergeSort(a,st, m, dr);
  }
}

3.5 Quick sort

 • timp mediu: O(N log N)
 • timp la limită: O(N^2)
 • memorie: O(log N)
 • Stabil: NU

Descriere :

Quick Sort este unul dintre cei mai rapizi şi mai utilizaţi algoritmi de sortare până în acest moment,bazându-se pe tehnica „Divide et impera“.Deşi cazul cel mai nefavorabil este O(N^2), în practică, QuickSort oferă rezultate mai bune decât restul algoritmilor de sortare din clasa „O(N log N)“.

Algoritmul se bazează pe următorii paşi:

 • alegerea unui element pe post de pivot
 • parcurgerea vectorului din două părţi(de la stânga la pivot, de la dreapta la pivot, ambele în acelaşi timp)
 • interschimbarea elementelor care se află pe „partea greşită“ a pivotului(mutăm la dreapta pivotului elementele mai mari, la stânga pivotului elementel mai mici)
 • divizarea algoritmului: după ce mutăm elementele pe „partea corectă“ a pivotului, avem 2 subşiruri de sortat, iar pivotul se află pe poziţia bună.
Nu există restricţii pentru alegerea pivotului. Algoritmul prezentat alege mereu elementul din mijloc

Implementare :

void qSort(int a[],int st,int dr)
{
  int temp,min,max,mijl;
  mijl = a[st+(dr-st)/2]; //luam mijlocul intervalului
  min = st; max = dr;
  do
  {
    while(a[min] < mijl) min++;
    while(a[max] > mijl) max--;
    if(min <= max) //interschimbare
    {
      temp = a[min];
      a[min++] = a[max];
      a[max--] = temp;
    }
  }while(min <= max); //la fiecare pas sortam "mai bine" intervalul st-dr
  //cand numai avem ce face schimbam intervalul
  if(st < max) qSort(a,st,max); //crescator
  if(dr > min) qSort(a,min,dr); //crescator
}

4. Exerciţii

E0. Alegeţi un algoritm A(dintre Bubble, Insertion şi Selection) şi un algoritm B(dintre Merge şi Quick). Introduceţi nişte variabile globale cu care să contorizaţi numărul de comparaţii pentru algoritmii A şi B. Comparaţi rezultatele pentru un vector de întregi de lungime n = 20.

E1. Implementaţi un algoritm(dintre Bubble, Insertion şi Selection) pentru sortarea unui vector cu n cuvinte de maxim 4 litere fiecare.

E2. Implementaţi un algoritm(dintre Merge şi Quick) pentru sortarea unui vector de structuri, unde fiecare structură reprezintă un moment de timp(int ora,min,sec).

E3. Se dă un vector de n întregi, iar toate valorile din vector sunt între 0 şi 1000. Sortaţi vectorul în timp O(n).

Este uşor să verificăm dacă două elemente sunt în ordine atunci când elementele au o structură simplă. Dacă avem o structură mai complicată, atunci este recomandat să definim o funcţie de comparare pe care s-o apelăm pentru verificare, fără a încărca funcţia de sortare.

Puteţi utiliza următorul model pentru exerciţiile propuse: scheletsortare.zip

4. Exerciţii de laborator (Linux)

Pentru acest laborator puteți descărca scheletul de cod de aici. Descărcați arhiva și dezarhivați-o.

Linux

Puteti folosi utilitarul wget pentru descarcare si utilitarul unzip pentru dezarhivare.

 • wget http://elf.cs.pub.ro/sda-ab/wiki/_media/laboratoare/lab8_sortari-skel.zip
 • unzip lab8_sortari-skel.zip

Pentru compilare folositi comanda make. Pentru rulare puteti folosi comanda make run sau ./sort.

laboratoare/laborator-02.1519587134.txt.gz · Ultima modificare: 2018/02/25 21:32 de către mihai.iacov