Unelte utilizator

Unelte site


teme2019:tema-0

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

teme2019:tema-0 [2019/03/09 13:39] (curent)
mihai.iacov creat
Linia 1: Linia 1:
 +====== Tema 0: Test vmchecker ======
 +<note important>​Această temă **nu este obligatorie** şi **nu va fi punctată**. Tema a fost adăugată doar pentru familiarizare cu platforma vmchecker.</​note>​
 +=====  Obiective =====
 +  - Înțelegerea modului de interacţiune cu platforma vmchecker
 +  - Lucrul cu unealta GNU make
 +===== Informații =====
 +  - Deadline hard, **10 iunie ora 23:59**
 +  - Trimiterea temelor se face pe platforma vmchecker (folosiți credențialele de pe http://​acs.curs.pub.ro).
 +  - Checker-ul offline il puteti descarca de la acesta [[https://​drive.google.com/​open?​id=1Y7SGDeb3cGQslINQns1FfkrNPtUoKDeT|adresa]] ​
 +
 +===== Descriere =====
 +Scopul final este de a obţine un executabil care îndeplineşte funcţia de copiere de fişiere. Modul de funcţionare va fi similar cu cel al comenzii **cp** din linie de comandă.
 +===== Cerințe =====
 +
 +Executabilul obținut în urma compilării va avea numele **testul_meu** iar regula de rulare va fi de forma:
 +<note tip>
 +**./​testul_meu CALE_SURSA CALE_DEST**\\
 +unde\\
 +  * CALE_SURSA ne dă fişierul de intrare (din care va fi citit conţinutul)
 +  * CALE_DEST ne dă fişierul de ieşire (în care va fi scris conţinutul)
 +
 +</​note>​
 +Codul programului trebuie să scrie în fişierul de ieşire exact conţinutul fişierului de intrare. În urma execuţiei programului,​ cele două fişiere trebuie să aibă conţinutul identic.
 +
 +===== Reguli de trimitere =====
 +
 +*puteţi încărca mai multe soluţii, se va lua în considerare ultima soluţie trimisă până la termenul limită (dacă doriţi să fie folosită altă soluţie decât ultima trimisă, trimiteţi un email cu cât mai multe detalii despre data încărcării acelei soluţii - săptămâna,​ ziua, ora);
 +*Arhiva temei va avea numele GrupaSerie_Nume_Prenume_TemaNr.zip și va fi încărcată pe [[https://​vmchecker.cs.pub.ro/​ui/​|vmchecker]] unde vă puteți loga folosind credențialele de pe acs.curs.
 +* Arhiva trimisă conține (direct în rădăcină):​
 +      - fişierul (.c) cu codul programului
 +      - Makefile-ul (cu regulile **make build** și **make clean**). Executabilul generat trebuie să se numească testul_meu;
 +
 +==== Restricții ====
 +  * Implementarea se va face folosind limbajul C;
 +
  
teme2019/tema-0.txt · Ultima modificare: 2019/03/09 13:39 de către mihai.iacov