Unelte utilizator

Unelte site


laboratoare:laborator-09

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
laboratoare:laborator-09 [2017/02/26 16:00]
mihai.iacov [2.2 Bucket-uri]
laboratoare:laborator-09 [2017/04/27 18:18] (curent)
iulian.matesica
Linia 1: Linia 1:
 ====== Laborator 09: Algoritmi de sortare 2 ====== ====== Laborator 09: Algoritmi de sortare 2 ======
-\\+
 =====1 Obiectivele laboratorului===== =====1 Obiectivele laboratorului=====
  
Linia 13: Linia 13:
  ​*vector de sectoare - bucket-uri (pentru Radix Sort)  ​*vector de sectoare - bucket-uri (pentru Radix Sort)
  ​*operaţii pe biţi  ​*operaţii pe biţi
- ​*Pachetul STL -> <​algorithm>​+ ​*Pachetul STL(Standard Template Library) ​-> <​algorithm>​
  
 =====2. Introducere===== =====2. Introducere=====
Linia 126: Linia 126:
  ​*Această sortare se poate îmbunătăţi prin reţinerea, de la fiecare scanare, de mai multă informaţie decât identificarea unui singur element, cel mai mic.  ​*Această sortare se poate îmbunătăţi prin reţinerea, de la fiecare scanare, de mai multă informaţie decât identificarea unui singur element, cel mai mic.
  *De exemplu, cu n/2 comparaţii se poate determina cheia mai mică pentru fiecare pereche de elemente dintre cele n elemente, apoi cu alte n/4 comparaţii se poate determina cheia cea mai mică pentru fiecare pereche ale cheilor determinate anterior, şi aşa mai departe. Astfel, cu **n-1** comparaţii se poate construi arborele de selecţie.  *De exemplu, cu n/2 comparaţii se poate determina cheia mai mică pentru fiecare pereche de elemente dintre cele n elemente, apoi cu alte n/4 comparaţii se poate determina cheia cea mai mică pentru fiecare pereche ale cheilor determinate anterior, şi aşa mai departe. Astfel, cu **n-1** comparaţii se poate construi arborele de selecţie.
- *Exemplul ne dă o idee despre cum este implementată funcţia **make_heap**+ 
 +Descriem următorii paşi pentru o variantă de implementare a algoritmului Heap sort(ordonare crescătoare):​ 
 +  ​* ​presupunem că vectorul formează un arbore binar, fiecare poziţie din vector reprezentând un nod, cu **răcina** pe poziţia 0(**zero**) şi cu fiecare **nod k** având copiii **2k+1** şi **2k+2**(dacă nu există poziţia din vector cu indicele respectiv, atunci nu există nod copil => NULL) 
 +  * formăm un **max-heap** cu aceeaşi reprezentare(pe vector, fără a construi altă structură pentru noduri) 
 +  * extragem maximul din rădăcina heap-ului(poziţia 0 din vector) şi facem intersschimbare între poziţia maximului şi ultima poziţie din vector. Acum maximul se află pe poziţia dorită şi putem să-l excludem din heap. 
 +  * repetăm paşii(refacem forma de heap, extragem noul maxim, reducem cu 1 numărul de elemente nesortate), cât timp mai sunt elemente în heap. 
 + 
 +Definim următoarele două funcţii pentru a prezenta mai usor algoritmul Heap sort: 
 +  * funcţia ​"**cerne**"​(asigură "​cernerea"/"​scurgerea"/"​căderea"​ nodului k până poziţia necesară pentru heap) - dacă nodul k nu are valoarea mai mare decât a copiilor lui(nu se păstrează relaţia de ordine a heap-ului), atunci nodul k va fi "​cernut"​ până va fi respectată relaţia. 
 +  * funcţia "​**makeHeap**"​(formează max heap-ul) - funcţia cerne toate nodurile pentru a obţine un heap
  
 === Implementare : === === Implementare : ===
  
 <file cpp> <file cpp>
 +void schimba(int a[],int i,int j) //functie auxiliara
 +{
 +    int aux;
 +    aux = a[i];
 +    a[i] = a[j];
 +    a[j] = aux;
 +}
 +void cerne(int a[],int n,int k)
 +{
 +    int fiuStanga = 2 * k + 1, //pozitia primului copil
 +        fiuDreapta = 2 * k + 2,
 +        pozMax = fiuStanga; //pozitia copilului mai mare
 +    if(fiuStanga >= n)
 +        return; //"​nodul"​ k este frunza
 +    if(fiuDreapta < n) {
 +        if(a[fiuDreapta] > a[fiuStanga] ) {
 +            pozMax = fiuDreapta;
 +        }
 +    }//am ales copilul mai mare
 +    if(a[k] < a[pozMax]) {
 +        schimba(a,​k,​pozMax);​ //nodul k este "​cernut"​ - coboara
 +        cerne(a,​n,​pozMax);​ //cernem la noua lui pozitie
 +    }
 +}
 +void makeHeap(int a[],int n) //functia mai e numita "​heapify"​
 +{
 +    //pentru i > n / 2, i este cu siguranta nod frunza
 +    for(int i = n / 2;i >= 0;i--) { //ne asiguram ca exista ordine
 +        cerne(a,​n,​i);​ // pentru orice nod de la i la n-1
 +    }
 +}
 +void heapSort(int a[],int n)
 +{
 +    makeHeap(a,​n);​ //construim un heap
 +    while(n > 1) {
 +        schimba(a,​0,​n-1);​ //mutam maximul pe ultima pozitie
 +        n--; //am asezat un element pe pozitia finala
 +        cerne(a,​n,​0);​ //elementul pus in locul maximului trebuie "​cernut"​
 +        //obtinem din nou forma de heap
 +    }
 +
 +}
 +</​file>​
 +<file cpp>
 +//​implementare STL
 #include <​algorithm>​ #include <​algorithm>​
 void heapSort(int a[], int n) //fara vector din STL void heapSort(int a[], int n) //fara vector din STL
 { {
-    make_heap(a,​a + n); +    make_heap(a,​a + n);//pointer catre primul element si pointer 
-    sort_heap(a,​a + n);+    sort_heap(a,​a + n);//catre primul bloc de memorie de după vector
 } }
 </​file>​ </​file>​
Linia 227: Linia 281:
 <note important>​Exemplul prezentat funcţionează bine pentru întregi cu acelaşi semn.</​note>​ <note important>​Exemplul prezentat funcţionează bine pentru întregi cu acelaşi semn.</​note>​
 <note tip>​Performanţa de timp poate fi influenţată prin schimbarea lungimii cuvântului(k),​ adică prin schimbarea "​bazei"​ folosite.</​note>​ <note tip>​Performanţa de timp poate fi influenţată prin schimbarea lungimii cuvântului(k),​ adică prin schimbarea "​bazei"​ folosite.</​note>​
 +
 +===== 4. Exercitii =====
 +
 +E0. Generaţi un vector de n întregi cu n = 1e6. Sortaţi vectorul cu cei trei algoritmi şi comparaţi rezultatele.
 +
 +===1. Shell sort===
 +
 +E1. Creaţi un alt vector(mai simplu) pentru salturi, de exemplu: {1e5,​1e4,​1e3,​1e2,​1e1,​1},​ unde 1ek = 10<​sup>​k</​sup>​. Încercaţi să folosiţi acest vector pentru sortare şi observaţi diferenţa de performanţă.
 +
 +===2. Heap sort===
 +
 +E2. Introduceţi o variabilă globală cu care să contorizaţi numărul de apelări ale funcţiei "​cerne"​. Afişaţi numărul de apelări necesare pentru construirea heap-ului(makeHeap) şi numărul de apelări necesare pentru tot algoritmul(heapSort).
 +  * Ce observaţi referitor la complexitatea funcţiilor?​
 +
 +===3. Radix sort===
 +
 +E3. Încercaţi să sortaţi un vector cu orice numere întregi(pozitive şi negative). Verificaţi rezultatul şi adăugaţi un pas în algoritm pentru a aşeza corect elementele.
 +
 +E4. Schimbaţi funcţia de indexare(obtineOctetul) şi valoarea lui k pentru a sorta un vector de şiruri de caractere.
 +
 +E5. Se dă un vector cu n întregi, unde toate valorile din vector sunt cuprinse între 0 şi n<​sup>​2</​sup>​ - 1. Sortaţi vectorul în timp O(n).
 +  * Încercaţi să folosiţi altă "​bază"​ decât 256 pentru algoritm.
 +
 +<note tip>​Puteţi folosi următorul cod pentru a genera vectori de întregi de dimensiuni mari</​note>​
 +
 +<file cpp>
 +//MODULATOR = 2^31 - 1
 +#define MODULATOR 2147483647
 +#define MULTIP 1103515245
 +#define INCREMENT 12345
 +int seed = 0; //unsigned int pentru generat doar numere naturale
 +int rand() {
 + seed = (MULTIP * seed + INCREMENT) % MODULATOR;
 + return seed;
 +}
 +void filter(int v[], int n, int cap)
 +{
 +    for(int i = 0;i < n;i++) {
 +        v[i] = rand() % cap;
 +    }
 +}
 +</​file>​
 +
 +===== 5. Exerciţii de laborator (Linux) =====
 +Pentru acest laborator puteți descărca scheletul de cod de [[http://​elf.cs.pub.ro/​sda-ab/​wiki/​_media/​laboratoare/​lab9_sortari_avansate.zip|aici]]. Descărcați arhiva și dezarhivați-o. ​
 +
 +=== Linux===
 +Puteti folosi utilitarul ''​%%wget%%''​ pentru descarcare si utilitarul ''​%%unzip%%''​ pentru dezarhivare.
 +
 +  * ''​%%wget http://​elf.cs.pub.ro/​sda-ab/​wiki/​_media/​laboratoare/​lab9_sortari_avansate.zip%%''​
 +  * ''​%%unzip lab9_sortari_avansate.zip%%''​
 +
 +Pentru compilare folositi comanda ''​%%make%%''​.
 +
 +=====6. Extra=====
 +
 +====6.1 qsort====
 +
 +Funcţia qsort este inclusă în **stdlib.h** şi se apelează astfel: qsort(numeVector,​nrElemente,​sizeof(element),​functieComparare);​
 +
 +<file cpp>
 +int functieComparare(const void* a,const void* b)
 +{
 +    int va = * (int *)a;
 +    int vb = * (int *)b;
 +    return va - vb;
 +}
 +//​...main...
 +qsort(v, n, sizeof(int),​ functieComparare);​
 +</​file>​
 +
 +====6.2 sort====
 +
 +Funcţia sort este inclusă în **algorithm** din pachetul STL şi se apelează astfel: sort(pointerStart,​pointerStop,​functieComparare);​ Valoarea de la pointerStart este prima valoare inclusă în sortare, valoarea de la pointerStop este prima valoare exclusă din sortare.
 +
 +<file cpp>
 +bool functieComparare2(int a,int b)
 +{
 +    return a <= b;
 +}
 +//​...main...
 +sort(v,v + n,​functieComparare2);​
 +</​file>​
  
laboratoare/laborator-09.1488124821.txt.gz · Ultima modificare: 2017/02/26 16:00 de către mihai.iacov