Diferente pentru runda/lab-12 intre reviziile #68 si #69

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

* Cantitatea produsului este X % 100
* Preţul produsului se obţine cu relaţia X <= 100 ? X : X % 100
În fişier se va scrie câte un articol întreg cu ajutorul funcţiei *fwrite()* (nu pe componente).
În fişier se va scrie câte un articol de tip Produs cu ajutorul funcţiei *fwrite()* (nu pe componente).
Hints:
h2. Problema 3. (7-10 linii)
Scrieţi o funcţie pentru afişarea pe monitor a fişierului creat anterior, câte un articol pe o linie.
Scrieţi o funcţie pentru afişarea pe ecran a fişierului creat anterior, câte un articol pe o linie.
Funcţia poate avea următorul antent:
Hint-uri:
* Aduceţi fişierul în RAM, aplicaţi sortarea şi apoi suprascrieţi fostul conţinut.
* Aduceţi fişierul în RAM (cititi datele intr-un vector), aplicaţi sortarea şi apoi suprascrieţi fostul conţinut.
* Apelaţi funcţiile scrise anterior
* Pentru sortare puteţi folosi BubbleSort sau altă metodă de sortare!

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.