Laborator 09 - Structuri; Enumerări; Uniuni

În acest laborator veţi învăţa să:

  • Folosiţi structuri predefinite
  • Definiţi şi folosiţi noi tipuri de structuri

Structuri - scurt breviar de sintaxă

Sintaxa definire a unei variabile de tip structură este următoarea:

Variabilele definite cu această sintaxă au un tip de dată anonim (nu se pot face atribuiri între ele). Putem rezolva mai elegant această problemă dacă definim un tip de dată structură cu următoarea sintaxă:
Membrii unei structuri se accesează folosind operatorul . astfel:

Două variabile de acelaşi tip structură se pot atribui una alteia, dar nu se pot compara între ele!

Enumerări

Folosite pentru a da nume simbolice. Sintaxa:

Exemplu:

Uniuni

Uniunile permit accesarea aceleiaşi zone din memorie ca fiind de mai multe tipuri de date. Toate elementele declarate într-o uniune ocupă aceeaşi zonă de memorie, dimensiunea ei fiind maximul dintre dimensiunile membrilor. Declararea unei uniuni are aceeaşi sintaxă cu declararea unei structuri.
Exemplu:

Un exemplu de folosire a uniunilor se găseşte mai jos:

Probleme

Vezi pagina: 1  (6 rezultate)
Titlul problemeiAutorSursă
Problema 1 (rezolvată)ad-hoc
Problema 2ad-hoc
Problema 3ad-hoc
Problema 4ad-hoc
Problema 5ad-hoc
Problema 6ad-hoc
Vezi pagina: 1  (6 rezultate)