Laborator 06 - Funcții cu vectori

În acest laborator veţi învăţa să:

  • Definiţi funcţii care primesc ca argumente vectori.

Vectori

Atunci când declaraţi o variablilă, compilatorul va fi informat despre 2 lucruri: numele variabilei si tipul ei, de exemplu int n. Astfel compilatorul va rezerva o zonă de memorie pentru aceasta variabilă (4 octeţi pentru o arhitectură pe 32 biţi).

Atunci când se face o atribuire n = 7, la zona de memorie rezervată variabilei n va fi scrisă noua valoare.

Pentru ca o funcţie să poată modifica valoarea variabilei n ea va avea nevoie de adresa la care se află, de exemplu, pentru a citi variabila am scrie

Atunci când declaraţi un vector, de exemplu int v [100], variabila v va reţine adresa primului element al vectorului, deci începutul zonei de memorie care a fost rezervată. Adresa celui de-al i-lea element va fi &v[i], lucru care poate fi scris şi ca v + i.

Dacă vrem să modificăm elementele din v în interiorul unei funcţii va trebui să trimitem ca parametru adresa sa de început, deci chiar v.

Să luăm ca exemplu o funcţie care adaugă un întreg x tuturor elementelor din vectorul v, de n elemente.

Probleme

Problema rezolvată

Rulaţi următorul program şi încercaţi să înţelegeţi de ce afişează respectivele valori. Este important să întrebaţi dacă nu înţelegeţi ceva.

Vezi pagina: 1  (6 rezultate)
Titlul problemeiAutorSursă
Problema 1ad-hoc
Problema 2ad-hoc
Problema 3ad-hoc
Problema 4ad-hoc
Problema 5ad-hoc
Problema 6ad-hoc
Vezi pagina: 1  (6 rezultate)