Laborator 01 - Introducere

Probleme de seminar

Rezolvaţi următoarele probleme folosind pseudocod:

 • Interschimbul valorilor a două variabile a şi b.
 • Rezolvarea ecuaţiei de gradul 2: ax2+bx+c=0.
 • Să se afişeze în ordine crescătoare valorile a trei variabile: a, b şi c.
 • Să se calculeze şi să se afişeze suma: S= 1 + 1*2 + 1*2*3 + ... n!.
 • Să se calculeze şi să se afişeze suma cifrelor unui număr natural n.
 • Să se calculeze şi să se afişeze inversul unui număr natural n.
 • Să se afişeze dacă un număr natural dat n este prim.
 • Să se afişeze primele n numere naturale prime.
 • Să se descompună în factori primi un număr dat n.
 • Să se calculeze valoarea minimă, respectiv maximă, dintr-o secvenţă de n numere reale.
 • Să se afişeze toate numerele naturale mai mici decât n care se pot scrie în două moduri diferite ca sumă de pătrate.
 • Se dă o secvenţă de n numere întregi pozitive. Să se afişeze cele mai mari numere de 2 cifre care nu se află în secvenţa respectivă.
 • Se dă o secvenţă de n numere întregi, ale căror valori sunt cuprinse în intervalul [0,100]. Să se afişeze valorile care apar cel mai des. (se vor folosi vectori)

Anexa