Diferente pentru problema/lab-09-04 intre reviziile #9 si #10

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== code(c) |
void init_vector(vector *a, int nr) // iniţializarea unui vector (cu o alocare initiala de memorie)
void adauga_vector(vector *a, int n) // adăugarea unui nou element la vector (cu o eventuală realocare a vectorului)
void scrie_vector(vector *a) // afişarea unui vector
void scrie_vector(vector a) // afişarea unui vector
==
Testaţi programul adăugând pe rând, şi afişând vectorul după fiecare adăugare, numerele de la 0 la 100.
Testaţi programul adăugând pe rând numerele de la 0 la 100, şi afişati vectorul la final.

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.