Diferente pentru problema/lab-09-04 intre reviziile #10 si #11

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

Să se scrie următoarele funcţii pentru:
== code(c) |
void init_vector(vector *a, int nr) // iniţializarea unui vector (cu o alocare initiala de memorie)
void adauga_vector(vector *a, int n) // adăugarea unui nou element la vector (cu o eventuală realocare a vectorului)
void adauga_vector(vector *a, int x) // adăugarea unui nou element la vector (cu o eventuală realocare a vectorului)
void scrie_vector(vector a) // afişarea unui vector
==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.