Diferente pentru problema/lab-09-03 intre reviziile #9 si #10

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="lab-09-03") ==
Să se scrie şi să se verifice o funcţie pentru transformarea orei din *struct tm* în şir de caractere (se vor afişa oră, minut, secundă) :
Să se scrie şi să se verifice o funcţie pentru transformarea orei, minutului si secundei dintr-o variabila de tip  *struct tm* în şir de caractere.
Rezultatul functiei se va afisa in main!
== code(c) |
char* timestr(struct tm t, char* time);
==
Rezultatul funcţiei este acelaşi cu al doilea argument şi reprezintă adresa unde se depune şirul de caractere rezultat.
 
 
Hint: Folositi functia *sprintf*!

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.