Fişierul intrare/ieşire:lab-09-03.in, lab-09-03.outSursăad-hoc
AutorAdăugată demihneadbMihnea Dobrescu-Balaur mihneadb
Timp execuţie pe test1 secLimită de memorie16384 kbytes

Vezi solutiile trimise

Problema 3

Să se scrie şi să se verifice o funcţie pentru transformarea orei, minutului si secundei dintr-o variabila de tip *struct tm* în şir de caractere.
Rezultatul functiei se va afisa in main!

Rezultatul funcţiei este acelaşi cu al doilea argument şi reprezintă adresa unde se depune şirul de caractere rezultat.

Hint: Folositi functia sprintf!