Diferente pentru problema/lab-09-02 intre reviziile #22 si #23

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

Moduri în care timpul poate fi exprimat într-un program C:
* Printr-un întreg lung (tip de date *time_t*, echivalent cu *long int*), ce reprezintă numărul de secunde faţă de ora 0 din 1 ianuarie 1970.
* Printr-o structură cu numele *tm* ce conţine:
* Printr-o structură cu numele *tm* - deja definita in biblioteca *time*, deci nu trebuie sa o definiti voi - ce conţine:
== code(c) |
struct tm {	// definita in time.h
char* ctime(const time_t*) // transformă din time_t într-un şir de caractere ce va reprezenta data în format human-readable
==
Să se scrie un program pentru afişarea orei şi datei folosind funcţiile din *time.h* descrise mai sus.
Să se scrie un program pentru afişarea orei şi datei curente folosind funcţiile din *time.h* descrise mai sus.
Obs: vezi in curs!!

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.