Diferente pentru problema/lab-08-04 intre reviziile #13 si #14

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

Avem acum două optiuni:
* După terminarea calculului valorilor de pe o linie, în vectorul vi, putem să le copiem pe toate în vectorul vim1 şi să continuăm calculul următoarei linii în vi. Această metodă, însă, presupune ca după fiecare linie să copiem "n" elemente dintr-un vector în altul, şi introduce un cost de eficienţă inutil (ceea ce am economisit la capitolul memorie, irosim la capitolul rapiditate a programului).
* Metoda mai rapidă şi mai elegantă este ca, în loc să copiem conţinutul lui vi în vim1, să interschimbăm doar variabilele de tip pointer care indică către începutul acestor şiruri. Altfel spus, nu mutăm efectiv valorile prin memorie, ci doar le interschimbăm "rolul". În acest mod, se efectuează în loc de mutarea a "n" elemente, doar cele trei instrucţiuni ale interschimbării de variabilă pointer.
* Metoda mai rapidă şi mai elegantă este ca, în loc să copiem conţinutul lui vi în vim1, să interschimbăm doar variabilele de tip pointer care indică către începutul acestor vectori. Altfel spus, nu mutăm efectiv valorile prin memorie, ci doar le interschimbăm "rolul". În acest mod, se efectuează în loc de mutarea a "n" elemente, doar cele trei instrucţiuni ale interschimbării celor doi pointeri printr-o variabila pointer auxiliara.
Să se scrie un program care calculează valoarea lui C(n,k) prin metoda descrisă mai sus, reducând matricea la doi vectori, şi schimbând după fiecare pas, rolul jucat de aceşti doi vectori.

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.